Met het hakselen van het laatste perceel mais afgelopen maandag, is het Zonnebloemenproject in de gemeente Lochem ten einde. Volgend jaar opnieuw? Als het aan de boeren en bijen ligt, wel. Maar dan met een bijdrage van de burger.

Een blije bij, constateert imker en docent bijenteelt Ben Som de Cerff na het Zonnebloemenproject in Lochem: “Exact weten we het niet, maar bijen komen normaal niet op mais af. Nu zagen we ze bij de zonnebloemenpercelen wel in groten getale.”

Samenwerking
Het idee om zonnebloemen op maisakkers te zaaien, kwam van een boer uit Lochem. Goed voor de bijenstand, mooi in het landschap. Verschillende partijen zoals de Nederlandse BijenhoudersVereniging, LTO Noord Achterhoek en ForFarmers kwamen vervolgens bijeen om het plan verder uit te werken. De gemeente Lochem omarmde de pilot door 10.000 euro bij te dragen om deelnemende boeren te compenseren voor het risico op onkruid en het eventuele verlies van mais. Loonwerker Gerrit Boschloo zaaide uiteindelijk zonnebloemen van 4 rijen dik over een totale lengte van 4500 meter.

Het project hielp vooral de Solitaire bij, weet Ben Som de Cerff: “Die heeft het moeilijk omdat er geen goede verbindingen meer zijn tussen gebieden met verschillende bloemen. Dankzij de zonnebloemroutes ontstond nu een groter leefgebied voor de Wilde bij.” Wat de imker betreft krijgt het project dan ook zeker vervolg.

Onkruid punt van zorg
Som de Cerff: “Hulde aan de boeren die met creatieve ideeën kwamen om het project te doen slagen.” Met name onkruid was een punt van zorg voor de agrariërs die hun land ter beschikking stelden. Ondanks onkruidbestrijding van te voren groeide er toch onkruid. Die mocht niet bespoten worden. Deelnemer en melkveehouder Tonnie Groot Koerkamp uit Harfsen: “Mogelijk dat geautomatiseerd schoffelen of een ondergewas zaaien een volgende keer helpt. We willen namelijk geen onkruid in het voer van de koeien.”

Gezamenlijk schouders eronder
Groot Koerkamp zaaide wel eens eerder een strook zonnebloemen voor de bij, maar dankzij loonwerker Boschloo kon dat zaaien nu geautomatiseerd. “Dat scheelt veel werk. De subsidie trok ons verder over de streep. Je wilt graag goed doen voor de natuur, maar we moeten ook ons brood verdienen.” Daar zit ‘m dan ook de twijfel wanneer Groot Koerkamp gevraagd wordt of hij volgend jaar weer mee zal doen: “Het is een mooi en goed project. Het zou fijn zijn als we de burger volgend jaar ook kunnen verleiden een steentje bij te dragen. Zo zetten we er samen de schouders onder. De zorg voor bijen en insecten is immers van ons allemaal.”

Het zonnebloemenproject steunen? Houd de pagina van Vruchtbare Kringloop Achterhoek in de gaten of neem contact op met projectleider Erik Koldewey via 06-53503329.

 

Dit project is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de volgende partners en de tien deelnemende boeren in Lochem:
Vereniging voor Landbouw Voorlichting Gorssel/Lochem 
LTO Noord – Achterhoek Noord
Loonbedrijf Boschloo en zn
ForFarmers 
Nederlandse BijenhoudersVereniging 
De Innovatie Coöperatie
Gemeente Lochem