Nieuwsbrief 12 – December 2015
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers: het vervolg
We zijn nu ruim twee jaar op pad met elkaar. In studiegroepen zijn concrete activiteiten besproken voor verbeteringen in het mineralengebruik op het eigen bedrijf. En als het aan alle samenwerkende partners ligt gaan we daar in 2016 gewoon mee verder.


Van inzicht naar economische verbeteringen
In de afgelopen periode hebben alle studiegroepen hun bijeenkomst over het thema economie gehad. De deelnemers hebben inzicht gekregen in het effect van mineralenefficiëntie voor het economisch bedrijfsresultaat. Daar zijn een aantal aanbevelingen uitgekomen om kosten te besparen. 


Alfred Scholten haalt goede opbrengst uit mais in ruitvorm
Alfred Scholten uit Winterswijk pootte zijn mais dit jaar in de vorm van een ruit en werd verrast door de goede resultaten. Deze pootwijze leverde hem een hogere opbrengst op, en daarnaast meer zetmeel en minder nitraatuitspoeling. “We moeten back to basic. Terug naar je grond, en je hele land gebruiken.” Van zijn perceel werden mooie dronebeelden gemaakt.  


Henk Jolink weegt mais om opbrengst in beeld te krijgen
Naar aanleiding van de studiegroepbijeenkomst over economie besloot deelnemer Henk Jolink om de maisoogst van dit jaar te wegen. In de bijeenkomst werd gesproken over het financiële effect van opbrengstverhoging van de grond. Voor Jolink was dit aanleiding om zijn opbrengst te wegen, om eens een zuiver beeld te krijgen van de opbrengsten. Een mooie actie, meten is immers weten!   


Laatste kans voor opstellen bedrijfswateradvies
Hoe gaat u om met uw minder goede percelen? En met droogtegevoelige of juist natte stukken? Tot het einde van dit jaar heeft u nog de kans zich aan te melden voor een ‘bedrijfswateradvies’ tegen gereduceerd tarief van      
€ 360,-.


Meest gestelde bodemvragen binnen VKA
Stagiaire Teun van Welij onderzocht de bodem- en bemestingsvragen die leven onder de deelnemers van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Acht VKA-deelnemers deden mee aan een diepte-interview en 43 deelnemers vulden een online enquête in. Benieuwd naar de resultaten?


Uitnodiging voor presentaties rekentool
Binnen het deelproject ‘intersectorale samenwerking’ is een rekentool ontwikkeld over het economische perspectief van de samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Studente Alida Pelleboer onderzoekt de praktische werkbaarheid van de tool. Vrijdag 22 januari presenteert zij haar bevindingen bij het Waterschap in Doetinchem. U bent hierbij van harte welkom.  


 
Contact
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Vruchtbare Kringloop. De frequentie staat niet vast omdat we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden van actuele zaken.

Eindredactie
Gré de Groot – info@vruchtbarekringloop.nl

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@vruchtbarekringloop.nl.