Minister Carola Schouten heeft op woensdag 11 september de eerste Nationale Bodemtop geopend. De Bodemtop werd georganiseerd in Rotterdam en was een aftrap voor een Nationaal Programma Landbouwbodems. De intentie is dat in 2030 alle landbouwbodems (1,8 miljoen hectare) duurzaam beheerd worden. VKA was aanwezig als een van de voorbeeldinitiatieven op het gebied van duurzaam bodembeheer.

De Bodemtop werd georganiseerd door het Ministerie van LNV. Wetenschap en praktijk werden bij elkaar gebracht tijdens dit evenement. Met elkaar werd het belang van een gezonde, duurzame bodem besproken.

Opening eerste Nationale Bodemtop door Carola Schouten

Inbreng VKA
Namens VKA nam Henk Jolink deel aan een bodempanel. Op de Regionale Initiatievenmarkt werd VKA ook vertegenwoordigd in de Vruchtbare Kringloopkraam. VKA heeft bij het bestuur van het Nationaal Programma Landbouwbodems aangegeven dat we graag met hun aan tafel willen zitten om samen te werken aan een duurzame bodem. En daarbij willen we ook de wensen/ideeën van jullie als deelnemers en leden bij het Ministerie van LNV neerleggen.

Wensen en ideeën kunt u doorgeven via bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl

          

Henk Jolink neemt deel aan Bodempanel                      Vruchtbare Kringloopkraam                                             Regionale Initiatievenmarkt