Een derde van deelnemers Vruchtbare Kringloop Achterhoek voldoet al aan KringloopWijzer normen voor PlanetProof!

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek hebben deelnemers jarenlange ervaring met kringlooplandbouw. Dat werpt resultaten af! Dit blijkt onder meer uit de data van de KringloopWijzers. Een analyse van laat zien dat 33% van de deelnemers al voldoet aan de KringloopWijzer (KLW) basisnorm die is gesteld voor het keurmerk On the way to PlanetProof, waar FrieslandCampina in 2018 een speciale productlijn voor heeft opgezet.

Gerjan Hilhorst, onderzoeker van De Marke (Wageningen UR), maakte de analyse op basis van de KringloopWijzer resultaten van ruim 300 deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). “De cijfers zeggen echt iets over de bedrijfssystemen, omdat het een gemiddelde van drie jaar betreft.”
“Het PlanetProof keurmerk heeft twee gradaties voor KLW normen: de basisnorm en het topniveau. Een aantal criteria van het keurmerk kan je aan de hand van de KringloopWijzer gegevens berekenen. Dat zijn beweiding, percentage eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, ammoniak uitstoot, percentage blijvend grasland en broeikasgas uitstoot. Hieruit blijkt dat 33% van de deelnemers voldoet aan alle zes KLW basisnormen van PlanetProof.” Zie figuur 1.


Uitleg figuur 1: 100% van de bedrijven voldoet aan de basisnorm van 1 KLW criteria voor PlanetProof, 85% van de bedrijven voldoet aan de basisnorm van 4 KLW criteria voor PlanetProof, 33% van de bedrijven voldoet aan de basisnorm van alle 6 KLW criteria voor PlanetProof.

 


Uitleg figuur 2: De grafiek toon welk percentage van de VKA-deelnemers voldoet aan de KLW criteria voor de basisnorm PlanetProof. Bedrijven die aan topniveau voldoen, voldoen daarmee ook aan de basisnorm.

Data verzamelen
Figuur 2 laat zien dat deelnemers met name goed scoren op ammoniak uitstoot. Op beweiding valt het meeste te halen voor de deelnemers, volgens Hilhorst. “40% van de deelnemers voldoet niet aan de beweidingsnorm van minimaal 120 dagen 6 uur per dag of aan minimaal 120 dagen en 720 uur per jaar, dus daar is voor hen de grootste slag te slaan om aan PlanetProof te voldoen. Op de overige criteria scoren de meeste deelnemers heel goed. Dit soort analyses kunnen we maken doordat we al jarenlang data bijhouden in VKA. Dat is heel waardevol, want zo kunnen we het bewijs leveren dat we vooruitgang boeken.”

Prestaties duurzaamheid
On the way to PlanetProof is een keurmerk van Stichting Milieukeur en wordt gesteld als duurzaamheidsaanpak waar de melkveehouderij in de komende jaren naartoe zal bewegen. Volgens schatting kan 10-15% van de leden van Friesland Campina voldoen aan alle eisen van PlanetProof, wat een meerprijs op de melk oplevert. Hilhorst: “Onder de VKA-deelnemers zitten we voor de KLW criteria nu al op 33% van de deelnemers die aan de eisen voldoet. De analyse is berekend over een driejarig gemiddelde van 2016-2018. Door de droogte was 2018 milieutechnisch een moeilijk jaar voor de melkveehouderij. Toch komt het gemiddelde nog zo hoog uit. Dat laat zien dat VKA-deelnemers echt goed op weg zijn met duurzaamheid.”