Visie VKA

Lerend netwerk van de landbouw in de Achterhoek en Liemers

De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is een lerend netwerk van en voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers.

Sinds 1 januari 2020 zijn we een zelfstandige boerenvereniging met een boerenbestuur. Veel mooie stappen zijn al gezet. Graag gaan we samen een volgende fase in, waarin we inzetten op nog meer verdieping, verbreding en inspiratie.

Met boeren, loonwerkers, experts en partners willen we in projecten nieuwe kennis ontwikkelen en van elkaar blijven leren.

We leren met vier kringlopen: verbeteren van deĀ  ecologie, verbeteren van het rendement, verbinden met de maatschappij en vernieuwend ondernemen.

Verbeteren van de ecologie

verbeteren van het rendement

vernieuwend ondernemen

Verbinden met de maatschappij

Werkt u samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

U bent van harte welkom bij de VKA!
Aanmelden