VKA gaat vanaf 2020 verder als Vereniging. Het nieuwe bestuur bereidt zich dit jaar voor op dit mooie vooruitzicht. Om de bestuursleden beter te leren kennen, stellen zij zich onder andere via de Praktijkflits graag aan u voor. We vroegen Joan Beernink deze keer naar zijn motivatie om door te gaan met VKA.

Waarom is VKA na het project nog niet klaar?
Jarenlang heeft VKA als project gedraaid met goede resultaten. Een project is altijd eindig. Maar omdat we met iets goeds bezig waren en wel succes boekten, wilden we wel doorgaan met de ontwikkelingen die we hebben ingezet. Daar zijn we als veehouders bij gebaat, maar ook de partners van het project. Een duurzame toekomst van de veehouderij is voor hen net zo belangrijk als voor ons. Het is toch fantastisch dat we kunnen samenwerken met partners als het Waterschap en Vitens en zo resultaten kunnen boeken om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Die resultaten kunnen we staven met data, zodat we bewijs leveren dat we vooruitgang boeken. We zijn daarom gaan zoeken naar mogelijkheden om verder te gaan met VKA en zo zijn we bij een vereniging uitgekomen.

Waarom ben je bestuurslid geworden?
Dat is heel eenvoudig. Ik ben de 18e generatie die werkzaam is op ons boerenbedrijf. Boeren is rentmeesterschap en vraagt je als ondernemer om vooruit te blijven kijken. Als sector hebben we veel te maken met negatieve geluiden rondom milieuvervuiling, dierwelzijn enz. Om daar wat tegen te doen moeten we proactief handelen en laten zien dat we het goed doen.

Wat moet de Vereniging volgens jou de komende jaren gaan bewerkstelligen?
Met de resultaten in de hand voordelen voor de boer gaan binnenhalen. Bijvoorbeeld meer ruimte om op perceelsniveau te kunnen bijsturen. Minder onrust qua regelgeving. We hebben de cijfers en de data om onze argumenten te onderbouwen bij de overheid. Tegelijkertijd moeten we de publiciteit benutten om het imago van de landbouw positief te beïnvloeden.

Waarom zou je als veehouder lid moeten worden van de Vereniging VKA?
Vanwege de zorg die je hebt voor je bedrijf. Wil je de volgende generaties toekomst geven, sluit je dan aan. We hebben nu al een voorsprong op andere regio’s. Onze databank wordt in Brussel en Den Haag al gebruikt om te laten zien hoe het gaat. Financiële cijfers en milieucijfers zijn de basis van ontwikkeling en toetsing. Dat geeft ook praktische handvatten om op je bedrijf toe te passen. Daar gaan we op 11 september weer mee aan de slag door maatregelen voor meer eiwit van eigen land te bespreken. Er is dan veel kennis aanwezig en we bereiden ons met elkaar voor op het volgende studiegroep seizoen.