Met behulp van NIR-sensormetingen is het mogelijk om precies te bemesten en nauwkeurig de opbrengst te bepalen. Dat concluderen Remco Freriks van loonwerk Gebr. Freriks en melkveehouder Jan Willem Wolsink na een proef hiermee afgelopen seizoen. De deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek deelden de opgedane kennis tijdens een veldbijeenkomst in Halle.

NIR staat voor Nabij Infrarood Spectografie. Met deze techniek kunnen stikstof- en fosfaatgehalten in mest tijdens het uitrijden worden gemeten. Daarmee is het mogelijk om tijdens het groeiseizoen precies te meten hoeveel bemesting en wat voor soort bemesting een perceel nodig heeft. Freriks: “Nu nemen we mestmonsters en naar aanleiding daarvan stellen we een bemestingsplan voor een heel jaar op. Dankzij de NIR kun je in het seizoen de bemesting aanpassen, precies naar wat je perceel op dat moment nodig heeft. Dat zie je terug aan een betere opbrengst.”

Inzicht in wat bodem nodig heeft

Op in totaal 18 hectare grasland van melkveehouder Jan Willem Wolsink zijn verschillende bemestingsproeven uitgevoerd.  “Ik vind verschillende soorten bemesting en wat dat doet met je gewas heel interessant. Toen Remco en Ard Nijland van Coops Mengvoeders met deze proef kwamen, besloot ik dus direct mee te doen. En met positief resultaat.” Zo is er op de percelen bijvoorbeeld bemesting met en zonder kali en bemesting met en zonder zwavel toegepast. “Kunstmest met zwavel leverde ons een betere grasopbrengst op.”

Het grootste voordeel van de NIR-sensormetingen vindt Wolsink het inzicht. “Toen de eerste snede er uit was hebben we metingen gedaan en konden we dus precies zien wat het land nodig had aan bemesting. Zo geef je nooit te veel of te weinig aan je bodem”.

Vijf praktische workshops

Bezoekers aan de bijeenkomst vorige week donderdag konden vijf interessante workshops en demo’s bijwonen. Ze kregen onder andere informatie over inkuilen en conservering door Kasper Tankink van Coops Mengvoeders en kregen door Remco Freriks inzicht in de NIR-sensortechniek. Freriks: “Er waren zeker 95 belangstellenden en er was veel enthousiasme voor onze workshop. Ik merk dat boeren manieren zoeken om meer opbrengsten te realiseren. Dat kan met deze techniek.”

Freriks nam tijdens de NIR-workshop de proef op de som door de kuiluitslagen van Jan Willem Wolsink en de NIR-resultaten te vergelijken. “Die kwamen perfect overeen, leuk om dat zichtbaar te maken aan de belangstellenden.”

Meer informatie over de NIR en het gebruik daarvan in de melkveehouderij via loonbedrijf Gebr. Freriks.