Van project naar vereniging

“Wie stopt met leren, stopt met goed zijn”

In 2014 ging de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) van start, nadat het op initiatief van LTO Noord in 2013 was voorbereid. Vormgeven aan duurzaamheid, laten zien wat je doet, verbeteren van bodem en waterkwaliteit en betere benutting van nutriënten waren de kaders van het project. Winst voor de boer én voor het milieu. 

Tijdens een winterveldtocht langs de LTO afdelingen hadden Johan Temmink en Carel de Vries in no time een 250 deelnemers bij elkaar en gingen met elkaar aan de slag, met de KringloopWijzer als basis. Van elkaar leren om samen beter te worden. En in die 6 jaar hebben wij veel geleerd, van elkaar, van de kennisgroepen, nieuwe teelten en technieken, van adviseurs. Het resultaat is dat de VKA regionaal, landelijk en Europees op de kaart staat en toonaangevend is. Inmiddels zijn wij als Achterhoek ook als innovatieregio op de kaart gezet en zijn in overleg met LNV om de wensen, die jullie helpen om kringlooplandbouw te versnellen, in te vullen. 

Het resultaat is dat de VKA regionaal, landelijk en Europees op de kaart staat en toonaangevend is.

Henk Jolink

Wat ook de VKA uniek maakt is dat onze partners* binnen het project, vanaf het begin de VKA hebben ondersteund en de resultaten van jullie inspanningen hebben uitgedragen. Maar de wereld staat niet stil. En het is niet de sterkste die overleefd, maar diegene die zich het beste aanpast aan de nieuwe situatie. Dus leren hoe om te gaan met de verandering die morgen of overmorgen komt. En dat kan binnen de VKA. 

De VKA gaat door. Niet meer als project, maar als boerenvereniging, door boeren aangestuurd. En dat u wilt blijven leren en goed wilt zijn en vertrouwen heeft in het nieuwe bestuur, blijkt wel uit de massale deelname om lid te worden van de vereniging. Dank aan de deelnemers, dank aan de partners en het projectteam. Samen maken wij het verschil! 

Henk Jolink Voorzitter stuurgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

Wilt u kennis ontwikkelen en delen op het gebied van een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving?

Meld u dan nu aan!
Aanmelden
*De partners van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers: