Proefboerderij De Marke in boerenhanden

Proefboerderij De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. VKA is hier nauw aan verbonden.

De Marke staat voor een gezonde toekomst van de melkveehouderij. Nu er door diverse partijen kaders worden aangegeven waarbinnen de melkveehouderij mag opereren, is het belangrijk dat de sector zelf initiatieven neemt. Daarnaast heeft de Achterhoek een regiodeal en is het door LNV aangewezen als pilot-gebied. Dit biedt grote kansen, met als voorwaarde dat we samen zelf in actie komen.

De Marke wordt coöperatie
Die actie, die beweging wil De Marke faciliteren. Daarvoor is het nodig dat De Marke in handen komt van de boeren en het bedrijfsleven zelf. Hiervoor wordt dit onmisbare onderzoeksinstituut omgevormd tot coöperatie. Een innovatiecentrum vóór boeren, gestuurd dóór boeren.

Certificaten
De Marke wil met een bedrag van 2 miljoen euro aan de slag voor praktijkgericht onderzoek. Geïnteresseerden kunnen lid worden door eenmalig een certificaat op naam te kopen van minimaal € 5.000,-. U wordt hiermee mede-eigenaar van Coöperatie De Marke u.a. De leden bepalen samen de onderzoeksonderwerpen en de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Er wordt gerekend op een rendement van 2% per jaar op de bedrijfsvoering.

Informatieavonden
De Marke organiseert hierover een tweetal informatieavonden. Naar keuze op 27 of 29 augustus. Tijdens deze informatieavonden wordt ingegaan op de stand van zaken en worden met u en andere belangstellenden de perspectieven van de coöperatie besproken. Daarbij komen vanzelfsprekend ook de mogelijkheden van het lidmaatschap aan de orde.

Kom ook! De Marke nodigt u van harte uit voor de informatieavonden. Locatie: De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo (GLD). Inloop om 19.30 uur; start om 20.00 uur.

Graag even aanmelden
Voor een goede organisatie is het prettig om van te voren te weten of u komt. Daarom vragen we of u zich per mail wilt aanmelden en daarbij aangeeft welke datum u kiest. Uiteraard zijn de informatieavonden geheel vrijblijvend.

Meer informatie
Op www.demarke.eu en www.projectdemarke.nl leest u meer over het coöperatie-initiatief en het belangrijke werk van De Marke.

De Marke ziet er naar uit om u te ontvangen en bij te praten!

Jan Eggink en Carel de Vries
Initiatiefnemers van Coöperatie De Marke

PS. mocht u andere geïnteresseerden weten, neem hen gerust mee naar de informatieavond.