Jelle Jolink heeft twee jaar geleden een perceel beschikbaar gesteld voor een praktijkdemonstratie Maisteelt zonder ploegen. Door niet meer te ploegen hoopt Jelle dat organische stof behouden blijft en daarmee het bodemleven intact blijft. “De bodemkwaliteit verminderd door maisteelt, door een goede groenbemester voeden wij onze bodem.”

Het demonstratieperceel van Jelle is opgedeeld in twee stukken. Op het ene deel is niet meer geploegd, op het andere deel wel. Door niet meer te ploegen hoopt Jelle dat organische stof behouden blijft en daarmee het bodemleven intact blijft. Daardoor verbetert de bodem en houdt zij langer vocht vast, wat de mineralen beter beschikbaar voor de mais maakt.

‘Als melkveehouder heb ik zorg over de bodemkwaliteit van mijn maispercelen. De bodemkwaliteit verminderd door maisteelt, door een goede groenbemester voeden wij onze bodem. Het experiment met het bedrijf Zip Drill sprak mij enorm aan, vandaar dat wij hier enthousiast aan mee doen.’ vertelt Jelle.

Uitnodiging
Aanstaande vrijdag 6 september om 14.00 vindt de demonstratie plaats. Eerst wordt een presentatie gegeven in boerderij De Stockhoven, Rijksweg te Drempt bij hectometerpaaltje 7,5. Vervolgens vindt er een veldbezoek plaats bij het bewuste maisperceel.