Nieuwsarchief

Home/Uit de praktijk/Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+02:00

Ervaringen digitale studiegroep: begeleiders

De digitale studiegroepbijeenkomsten hebben voor- en nadelen. Zowel voor de deelnemers als voor de studiegroepbegeleiders betekent het omschakelen naar een nieuwe manier van werken. Hans Dirksen, Jaap Gielen, Igor Hoogakker en enkele deelnemers delen hun ervaringen over de nieuwe opzet met ons. Het team van DMS heeft alle zeilen bijgezet om van bijeenkomsten om te schakelen naar digitaal. Per groep hebben we video’s, een groepsoverzicht, een vragenlijst en instructie hoe WhatsApp op de computer te zetten gemaakt en verstuurd. Op de vooraf geplande middagen is er via WhatsApp gecommuniceerd. Hans Dirksen: “Ik heb van mijn hele leven nog nooit zoveel en zo snel moeten typen! Bij de ene groep was de discussie wat pittiger dan bij de ander. Net als op een live bijeenkomst is het essentieel dat de deelnemers zich goed voorbereiden. Alleen dan kan diepgang in de bijeenkomst worden bereikt. Dit verschil merk je als begeleider direct.” Telefonisch overleg Jaap Gielen koos voor het versturen van de overzichten met per deelnemer een korte toelichting op zijn of haar KringloopWijzer-resultaten. Hij startte de toelichting met een plus en een verbeterpunt waar de VKA-deelnemer mee aan de slag kan in 2020. Jaap bood zijn groepen de mogelijkheid om telefonisch met

14 mei 2020|

Vlog: Planmatig weiden

Zwier van de Vegte van De Marke legt in de video hieronder uit waar u als melkveehouder rekening mee dient te houden om een goed weidesysteem te hanteren. Hierbij is het belangrijk dat het beweidingsplan, bemestingsplan en voerplan op elkaar afgestemd zijn.  

14 mei 2020|

De BES-systematiek in drie stappen

In het kader van de ontwikkeling van Kringlooplandbouw in de Achterhoek kunnen 20 VKA melkveebedrijven in 2020 met de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES) werken. Maar hoe werkt deze BES-systematiek en wat zijn de verschillen op bedrijfsniveau? In deze praktijkflits wordt de systematiek toegelicht in drie stappen. 1) Fosfaatevenwichtsbemesting (BEP) De basis van de BES-systematiek is dat er wordt gestreeft naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest. De hoeveelheid dierlijke mest per hectare, waarbij fosfaatevenwichtsbemesting wordt gerealiseerd is bedrijfsspecifiek en wordt berekend met de KringloopWijzer. De gerealiseerde gewasopbrengsten en het fosforgehalten in de geteelde gewassen bepalen de fosfaatonttrekking op bedrijfsniveau. Bij fosfaatevenwichtsbemesting is de onttrekking gelijk aan de fosfaatgebruiksnorm. Net als in het generieke beleid wordt er ook rekening gehouden met de fosfaattoestanden van de grond. Is de fosfaattoestand van de grond hoog, wat relatief veel voorkomt in de Achterhoek, dan wordt de fosfaatgebruiksnorm naar beneden bijgesteld. Is de fosfaattoestand laag dan is het omgekeerde het geval. Deze bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm waarin de fosfaattoestand van de grond is gecorrigeerd is de BEP. Bij de 20 VKA bedrijven is dit gemiddeld 84 kg/ha. 2) Stikstof/fosfaatverhouding (N/P) in mest Om de BES te kunnen berekenen is naast de BEP ook de stikstof/fosfaat-verhouding in de aanwezige dierlijke mest

6 mei 2020|

Vierde nieuwsbrief Onderwerken vanggewas

Het gebruik van glyfosaat staat, mede onder invloed van de publieke opinie, onder druk. We willen graag dat een verantwoord middelengebruik mogelijk blijft en zoeken daarom naar mogelijke alternatieven en willen het gebruik van deze alternatieven stimuleren. Tegelijk werken we samen met onze partners aan een heldere voorlichting richting burgers om zo begrip en kennis te verhogen. Graag informeren we u middels deze vierde en laatste nieuwsbrief over technieken, ervaringen en tips met betrekking tot het verantwoord onderwerken van vanggewas. Nieuwsbrief 4 Onderwerken vanggewas

6 mei 2020|

Uw ideeën voor de studiegroep thema’s

Het programmateam is begonnen met de voorbereidingen voor het studiegroepseizoen 2020 – 2021. Tijdens de inspiratiebijeenkomst van 21 januari hebben we ook aan jullie als leden gevraagd om jullie ideeën met ons te delen. Dit heeft geresulteerd in onderstaande woordenwolk. Deze input gebruiken wij om het nieuwe studiegroepprogramma vorm te geven. Hebben jullie nog aanvullende ideeën of heeft u uw idee nog niet aan ons doorgegeven? Mail ideeën naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl.

30 april 2020|

Lenterogge oogst bij Toon Hulshof

Toon Hulshof heeft onlangs lenterogge geoogst. Na de maisoogst in september 2019 heeft hij dit gewas ingezaaid. De oogst gaat direct de kuil in als voervoorraad voor komende zomer of het najaar. In onderstaande video vertelt hij over zijn ervaring tot nu toe. Heeft u ook ervaringen die u met andere VKA-leden wilt delen? Laat het ons weten via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl. Bekijk ook het artikel en de video die zijn gemaakt door  Veeteelt + partners

30 april 2020|