Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+02:00

Achterhoek officieel innovatieregio voor LNV: wat zijn onze wensen?

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Die positie gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en aanpassing van regels. Graag horen wij jullie wensen en ideeën om kringlooplandbouw in de Achterhoek te bevorderen.  Toen we in 2014 met VKA begonnen, hadden we de ambitie om voorop te lopen in kringlooplandbouw. We wilden invloed op regelgeving en waardering voor onze inzet. Zover is het nu! Dankzij onze gezamenlijke inzet, is de Achterhoek door het ministerie aangewezen als innovatieregio voor kringlooplandbouw! In het realisatieplan voor de nieuwe visie van minister Schouten wordt de Achterhoek nadrukkelijk genoemd als een regio die voorop loopt in het werken aan kringlooplandbouw. Diverse bezoeken van beleidsmedewerkers aan onze regio en de indruk die minister Schouten heeft opgedaan tijdens haar bezoek in maart hebben zekerbijgedragen aan dat positieve beeld. Wensen deelnemers over kringlooplandbouw  Minister Schouten nodigt Vruchtbare Kringloop Achterhoek uit om met voorstellen te komen voor experimenten en ruimte in regelgeving om  kringlooplandbouw verder te ontwikkelen. Medio augustus vindt een overleg plaats met LNV over de activiteiten die we als ‘innovatieregio’ zouden kunnen oppakken. We willen tijdens dit overleg graag een concreet lijstje

10 juli 2019|

VKA-deelnemers scoren hoog op PlanetProof

Een derde van deelnemers Vruchtbare Kringloop Achterhoek voldoet al aan KringloopWijzer normen voor PlanetProof! In Vruchtbare Kringloop Achterhoek hebben deelnemers jarenlange ervaring met kringlooplandbouw. Dat werpt resultaten af! Dit blijkt onder meer uit de data van de KringloopWijzers. Een analyse van laat zien dat 33% van de deelnemers al voldoet aan de KringloopWijzer (KLW) basisnorm die is gesteld voor het keurmerk On the way to PlanetProof, waar FrieslandCampina in 2018 een speciale productlijn voor heeft opgezet. Gerjan Hilhorst, onderzoeker van De Marke (Wageningen UR), maakte de analyse op basis van de KringloopWijzer resultaten van ruim 300 deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). “De cijfers zeggen echt iets over de bedrijfssystemen, omdat het een gemiddelde van drie jaar betreft.” “Het PlanetProof keurmerk heeft twee gradaties voor KLW normen: de basisnorm en het topniveau. Een aantal criteria van het keurmerk kan je aan de hand van de KringloopWijzer gegevens berekenen. Dat zijn beweiding, percentage eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, ammoniak uitstoot, percentage blijvend grasland en broeikasgas uitstoot. Hieruit blijkt dat 33% van de deelnemers voldoet aan alle zes KLW basisnormen van PlanetProof.” Zie figuur 1. Uitleg figuur 1: 100% van de bedrijven voldoet aan de basisnorm van 1 KLW criteria

28 juni 2019|

Proefboerderij De Marke komt in boerenhanden

De in Hengelo (G) gevestigde proefboerderij De Marke wordt een coöperatie vóór boeren, dóór boeren. Tijdens de open dag op 20 juni is hiervoor het startsein gegeven. De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. “Binnen de coöperatie nemen de agrarische ondernemers weer zelf het stuur in handen voor een gezonde toekomst. Zo kunnen zij direct richting geven aan belangwekkend praktijkonderzoek”, stelt woordvoerder Jan Eggink namens De Marke. “Juist nu, in het huidige uitdagende klimaat, hebben we gedegen onderzoek en bruikbare feiten nodig om de juiste koers te bepalen. Op De Marke zetten we de nieuwste kennis en technologie om, in innovatieve, praktische toepassingen. Met als doel een toekomstbestendige melkveehouderij, die stevig in de markt staat en gewaardeerd wordt door de samenleving.” Certificaten De Marke wil met een bedrag van 2 miljoen euro aan de slag om te vernieuwen, voor onderzoek en praktijkgerichte experimenten. Melkveehouders kunnen lid worden van de coöperatie door eenmalig een certificaat op naam te kopen van minimaal € 5.000,-. Zij worden hiermee mede-eigenaar van Coöperatie De Marke u.a. Als leden bepalen zij samen de onderzoeksonderwerpen en de verdere ontwikkeling van

28 juni 2019|

Praktijkmiddag Erfemissie: tips voor een schoner erf

Op welke manieren ga je erfemissie tegen op het erf? Tijdens de Praktijkmiddag Erfemissie van Vruchtbare Kringloop Achterhoek werden ideeën en oplossingen gedeeld. Tip? Het begint bij een schoon erf, dus vegen, vegen, vegen!  Wat is erfemissie? Erfemissie betekent dat hemelwater in contact komt met voer- en mestresten, perssappen en percolaat. Dit stroomt vervolgens af naar het oppervlaktewater, waardoor dat vervuilt. Volgens Rudy Tackenkamp (waterschap Rijn en IJssel) ontstaan problemen met emissie op het erf vaak omdat de stal groeit maar de voer- en mestopslag niet mee groeit. Sinds januari 2013 geldt het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat iedere ondernemer zoveel mogelijk maatregelen moet treffen om verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en bodemverontreiniging moet voorkomen. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelstelling 0 emissie naar het oppervlaktewater. De remedie tegen erfemissie: vegen, bezinksloot en hemelwater apart houden Hoe houd je dan je erf schoon? Vaak wordt het advies gegeven om het erf ‘bezemschoon’ te houden om afspoeling van voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat te voorkomen. Maar wanneer is een erf bezemschoon? En hoe houd je het hemelwater gescheiden van erfwater? En kun je als ondernemer ook iets nuttigs met het hemelwater doen? Wilt u ook een

27 juni 2019|

‘Melkers van Morgen’ spijkeren kennis over kringlooplandbouw bij

Vruchtbare Kringloop Achterhoek kijkt terug op een geslaagd ‘Melkers van Morgen’. Het kennisdeelevenement met thema’s als biodiversiteit, bodem en ruwvoerteeltgewassen werd afgelopen donderdag georganiseerd op De Marke in Hengelo. Zwier van der Vegte van De Marke: “Met Melkers van Morgen Dag willen we een bijdrage leveren aan de invulling van kringlooplandbouw”.  Tijdens Melkers van Morgen woonden de boeren in totaal 8 workshops en demonstraties bij. Een daarvan was de workshop ‘sensoren in de bodem’. Met sensoren houdt een boer precies in de gaten wanneer het ideale moment is om bijvoorbeeld te beregenen of te bemesten. “Natuurlijk weten jullie wanneer je moet beregenen, dat zie je aan de plant. Maar dan is het eigenlijk al te laat”, vertelt Edwin Haasjes van Projecten LTO Noord. “Een sensor signaleert al vóórdat de plant er echt last van heeft, dat er sprake is van watertekort.” Melding om te bemesten Haasjes toonde onder meer een sensor uit Nieuw-Zeeland die de groei van het gras meet. “Praktisch bij de planning van beweiden. We moeten nog even geduld hebben, deze sensor moet nog verder ontwikkeld worden. Maar dit is wel de toekomst! Ik verwacht dat boeren straks een mailtje

27 juni 2019|

VKA voorbeeld voor kringlooplandbouw

In het op maandag 17 juni gepresenteerde realisatieplan LNV  ‘Op weg met nieuw perspectief’ focust landbouwminister Carola Schouten nogmaals op kringlooplandbouw. Vruchtbare Kringloop Achterhoek wordt genoemd in het plan als voorbeeld van een onafhankelijke groep die al werkt in lijn met de LNV visie. De Achterhoek is zelfs een van de vijf regio’s die aansluiten op de meetlat van de LNV-visie: in ons gebied ligt er veel nadruk op het sluiten van de kringloop, verbeteren bodemkwaliteit, vitaliteit platteland en regionale economie en innovaties in de agrosector. Naast VKA als voorbeeldproject, wordt ook de pilot Kunstmestvrije Achterhoek genoemd. Deelnemers aan dit project krijgen de ruimte om te experimenteren met de bemestingspraktijk wordt genoemd. Schouten schrijft in het rapport: “Juist op regionale schaal is het mogelijk de relatie met de natuurlijke omgeving en de maatschappelijke omgeving van dorpen en steden te versterken. Kringlooplandbouw wint in de praktijk vaak aan kracht als ondernemers en ketenpartners er op gebiedsniveau invulling aan geven.” Het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuws perspectief’ is hier te downloaden.

17 juni 2019|