Nieuwsarchief

Home/Uit de praktijk/Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+02:00

Bijeenkomst Kringlooplandbouw doe je samen op 21 januari

Kringlooplandbouw doe je samen Na zes jaar succesvolle projectjaren, gaat VKA verder als boerenvereniging. Dat verdient een inspirerende bijeenkomst voor alle VKA deelnemers en onze partners. Voor deze feestelijke gelegenheid zijn ook alle overige geïnteresseerde Achterhoekse en Liemerse agrariërs welkom. Het thema voor deze bijeenkomst is: ‘Kringlooplandbouw doe je samen’! Daarmee hebben we de kern van VKA wel te pakken. U kunt rekenen op een dynamisch programma samen met de leden, partners en experts van VKA en een optreden van Hans Keuper! Hij is vooral bekend als zanger en tekstdichter van de band Boh Foi Toch. Kom allemaal naar de Radstake op 21 januari!   Programma Dinsdag 21 januari 19.30 uur        Inloop 20.00 uur       ’Kringloop landbouw doe je samen’  Door John Koeleman (bestuur Vereniging VKA)                          Zes jaar VKA: de resultaten, conclusies en aanbevelingen  Door Carel de Vries  (projectleider VKA)                          VKA: samen maken we de toekomst  In gesprek met VKA partners over zes jaar VKA en hoe we samen de toekomst gaan vormgeven Pauze                    

8 januari 2020|

Veldbijeenkomst met aandacht voor NIR-sensortechniek

Met behulp van NIR-sensormetingen is het mogelijk om precies te bemesten en nauwkeurig de opbrengst te bepalen. Dat concluderen Remco Freriks van loonwerk Gebr. Freriks en melkveehouder Jan Willem Wolsink na een proef hiermee afgelopen seizoen. De deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek deelden de opgedane kennis tijdens een veldbijeenkomst in Halle. NIR staat voor Nabij Infrarood Spectografie. Met deze techniek kunnen stikstof- en fosfaatgehalten in mest tijdens het uitrijden worden gemeten. Daarmee is het mogelijk om tijdens het groeiseizoen precies te meten hoeveel bemesting en wat voor soort bemesting een perceel nodig heeft. Freriks: “Nu nemen we mestmonsters en naar aanleiding daarvan stellen we een bemestingsplan voor een heel jaar op. Dankzij de NIR kun je in het seizoen de bemesting aanpassen, precies naar wat je perceel op dat moment nodig heeft. Dat zie je terug aan een betere opbrengst.” Inzicht in wat bodem nodig heeft Op in totaal 18 hectare grasland van melkveehouder Jan Willem Wolsink zijn verschillende bemestingsproeven uitgevoerd.  “Ik vind verschillende soorten bemesting en wat dat doet met je gewas heel interessant. Toen Remco en Ard Nijland van Coops Mengvoeders met deze proef kwamen, besloot ik dus direct mee te doen. En met positief resultaat.” Zo is

11 november 2019|

Eiwittopper: Hans te Kloeze: ‘Doe waar je goed in bent’

Hans te Kloeze uit Aalten (zeer extensief) 60 melkkoeien, 25 stuks jongvee 45 hectare gras, 10 hectare natuurgebied en 8 hectare mais In de jaren 2016-2018 haalde Kloeze 73% eiwit van eigen land. Wat is jouw geheim op managementniveau die je als een van de Eiwittoppers binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek wilt delen? We waren blij verrast met het telefoontje dat we een topper waren. Eerlijk gezegd ben ik niet bewust bezig met Eiwit van eigen land realiseren, wij willen gewoon zoveel mogelijk gras van mijn eigen percelen aan de koe voeren, want een koe is toch een herkauwer.  Dit jaar zijn we begonnen met gras op stal voeren het hele jaar. Het is nog afwachten hoe dat uitpakt. Daarnaast hebben wij de koeien nog zo’n 150 dagen laten weiden dit jaar. En dat viel niet mee met de droogte. Ze zijn ook een periode ‘s nachts naar buiten geweest. Maar dat was geen succes, want dat ritme kenden ze niet. De eerste en tweede snede bemest ik 100 procent met eigen drijfmest aangevuld met vloeibare kunstmest. Nog een kleine opmerking, bij de grasopbrengst is ook het gras van de natuurgebieden die ik beheer meegerekend. Dat

4 november 2019|

Eiwittopper Paul Brus: ‘Denk aan een beregeningssysteem’

Paul en Dirk Brus (matig intensief) uit Voorst (gem. Oude IJsselstreek) 85 melkkoeien, 15 stuks jongvee (overig jongvee op opfoklocatie) 38 hectare gras, 9 hectare mais In de jaren 2016-2018 haalden Paul en Dirk Brus 72% eiwit van eigen land Wat is jullie geheim op managementniveau die je als een van de Eiwittoppers binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek wilt delen? ‘Mijn vader en ik zijn wel bezig met het optimaliseren van ons bedrijf en onze percelen, we proberen ook wel wat dingetjes uit. Wat wij belangrijk vinden is dat we vroeg maaien zodat het gras voldoende eiwit bevat. De eerste snede hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar al eind april gemaaid. We maken onderscheid in weidepercelen en maaipercelen. Onze maaipercelen maaien we om de 4 à 5 weken, wat neerkomt op zes sneden is totaal. Deze percelen krijgen voor de eerste snee 30 kuub drijfmest en een normale kunstmestgift. Onze koeien beweiden we zodra het kan en laten we soms wel tot de kerst een paar uurtjes weiden per dag, maar dit is natuurlijk afhankelijk van het weer. De weidepercelen liggen dichtbij huis en kunnen we dus beregenen met ons baarssysteem, dat was de afgelopen jaren ook

4 november 2019|

Oost-Nederland EU-Innovatieregio kringlooplandbouw

Elk jaar wordt in Brussel de Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) georganiseerd. Tijdens dit evenement presenteren regio’s, bedrijven en universiteiten uit heel Europa zich aan gemiddeld 6000 bezoekers. VKA verzorgde samen met Mineral Valley Twente een workshop over kringlooplandbouw. We presenteerden er onze activiteiten en vroegen aandacht voor knelpunten in de EU-regels die kringlooplandbouw in de weg zitten. Politici en ambtenaren van de EU bezochten de workshop en zijn enthousiast over wat we in Oost Nederland allemaal ondernemen. Met een aantal maakten we vervolgafspraken. Met bijgaand filmpje presenteerden we OostNL als dé EU-innovatieregio voor kringlooplandbouw!  

17 oktober 2019|

Eiwittopper Tonnie Groot-Koerkamp: ‘Zaai gras met rode klaver’

MTS Groot Koerkamp uit Harfsen (matig extensief) 140 melkkoeien, 70 stuks jongvee 72 hectare gras, 18 hectare mais In de jaren 2016-2018 haalde Groot Koerkamp 73% eiwit van eigen land. Wat is jouw geheim op managementniveau die je als een van de Eiwittoppers binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek wilt delen? Ik heb geen geheimen, maar kan wel vertellen wat ik doe op mijn percelen. Ik zaai mijn graspercelen met een mengsel van gras en rode klaver en pas het 60-20-20 rotatiesysteem toe. Zestig procent van mijn land is blijvend grasland, 20 procent maisland en 20 procent van mijn grasland wissel ik om de 4 à 5 jaar voor mais. De eerste twee sneden van mijn percelen bemest ik met kunstmest met zwavel, zwavel is naast stikstof nodig om eiwit te krijgen in het gras. De huiskavel krijgt speciale aandacht, want de eerste en indien mogelijk tweede snede bemest ik met een combinatie van water en drijfmest. Ook beregen ik de huiskavel als dat nodig is, en dat was helaas het geval de laatste twee jaren. Wat zijn volgens jou de grootste risico’s waardoor je minder eiwit van eigen land haalt? Dat kun je duidelijk zien

17 oktober 2019|