Uit de praktijk

/Uit de praktijk
Uit de praktijk2018-03-19T17:09:27+02:00

Verslag veldexcursie gewasteelten

Studiegroep 9 van VKA is op 17 juli met deelnemers uit Drempt, Hummelo en Laag-Keppel op zomeravond-excursie geweest. Percelen met verschillende teelten zijn bekeken en besproken. Hier leest u het verslag van de studiegroep. Als eerste werd in Toldijk een

9 september 2019|

Uitnodiging demonstratie niet-kerende grondbewerking maisteelt

Jelle Jolink heeft twee jaar geleden een perceel beschikbaar gesteld voor een praktijkdemonstratie Maisteelt zonder ploegen. Door niet meer te ploegen hoopt Jelle dat organische stof behouden blijft en daarmee het bodemleven intact blijft. “De bodemkwaliteit verminderd door maisteelt, door

3 september 2019|

Uitnodiging bijeenkomst Eiwit van eigen land

VKA start dit najaar met een vernieuwd studiegroep programma. We geven de aftrap met een inspirerende bijeenkomst voor alle deelnemers! Het thema van de bijeenkomst is “Goed eiwit van eigen Land’. De bijeenkomst  vindt plaats in De Radstake op 11

21 augustus 2019|

Vier vragen aan… Joan Beernink

VKA gaat vanaf 2020 verder als Vereniging. Het nieuwe bestuur bereidt zich dit jaar voor op dit mooie vooruitzicht. Om de bestuursleden beter te leren kennen, stellen zij zich onder andere via de Praktijkflits graag aan u voor. We vroegen

20 augustus 2019|

Eiwit van eigen land geeft ruimte voor ondernemerschap

Voorzitter van de voormalige commissie Grondgebondenheid Ton Loman geeft op 11 september tijdens de Inspiratiebijeenkomst van VKA een presentatie over hoe het kengetal Eiwit van eigen land tot stand is gekomen. “Het voordeel van eiwit van eigen land is dat

20 augustus 2019|