Uit de praktijk

/Uit de praktijk
Uit de praktijk2018-03-19T17:09:27+00:00

Communiceren met je omgeving

Deelnemers aan VKA willen toekomstproof met hun bedrijf doorontwikkelen. En de resultaten die zij daarmee boeken, mogen gedeeld worden! Zo dienen de doelstelling van VKA en de prestaties van deelnemers een prima basis om positief contact met de samenleving te

13 november 2018|

Nieuw! Lees onze brochure ‘VKA en Grondgebondenheid’

Vruchtbare Kringloopdeelnemers zijn positief over de ambitie van Landbouwminister Carola Schouten om kringlooplandbouw te realiseren. Grondgebondenheid is daarvan een belangrijk onderdeel. De helft van de deelnemers uit de Achterhoek blijkt al aan de definitie van grondgebondenheid te voldoen. Dat blijkt

13 november 2018|

Excursie – meer vers gras omzetten in melk

Om meer vers gras om te zetten in melk werkt VKA-deelnemer André de Groot volgens het concept Nieuw Nederlands Weiden. Wilt u starten met weiden in 2019, of het rendement van uw weiden of stalvoedering optimaliseren? Kom dan aanstaande vrijdag

29 oktober 2018|

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver

18 oktober 2018|

Derde ronde studiegroepen gestart!

De derde ronde studiegroepen zijn gestart met het thema Ammoniak. Daar hebben we nog een grote opgave liggen. Voor alle VKA deelnemers is ammoniakcheck gemaakt van de KringloopWijzers. Veel leerplezier toegewenst in deze studiegroep ronde!

11 oktober 2018|

Enquête KringloopWijzer

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de

1 oktober 2018|