Uit de praktijk

Home/Uit de praktijk
Uit de praktijk2018-03-19T17:09:27+02:00

Winnaar kleurplaatactie

Tess is de winnaar van de kleurplaatactie! Met haar prachtige kleurplaat heeft ze een mooi boek verdiend. Van harte gefeliciteerd, Tess!

25 juni 2020|

BES katalysator voor kringlooplandbouw

Fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest vermindert de aanvoer van kustmest. Het perspectief van de BES voor de hele regio is groot, maar de uitdaging niet minder. De resultaten zijn vastgesteld aan de hand van 157 melkveebedrijven, waarvan KringloopWijzers beschikbaar waren van

25 juni 2020|

Van meten naar weten: bodemproducten in beeld

Slim bodembeheer houdt de bodem in goede conditie. Maar wat de bodem precies nodig heeft, verschilt per perceel. De deelnemers aan het pilotproject ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen

23 juni 2020|

Groene Weide Meststof helpt mee om de kringloop te sluiten

René Woestenenk, melkveehouder in Laren, is zowel lid van de Vereniging VKA als deelnemer aan het project Kunstmestvrije Achterhoek. De reden? “Het is in ons aller belang dat we de kringloop zoveel mogelijk sluiten.” René runt het vierde generatie familiebedrijf

18 juni 2020|

Meld u aan voor project Natuurinclusieve Landbouw!

Voor agrarische bedrijven in de Achterhoek gaat het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ van start. Met dit project gaan maximaal 70 bedrijven aan de slag met natuurinclusieve landbouw. Het kennisgerichte project bestaat uit drie verschillende trajecten, afgestemd

18 juni 2020|