Als je even googelt naar de betekenis van het woord transitie, dan betekent dat de overgang naar een onherroepelijke andere fase. En die fase gaan wij 2019 in. Zoals u weet loopt einde 2019 het project Vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers af. De stuurgroep en u als deelnemers hebben eind 2017 in de Radstake te Varsseveld middels een korte meningspeiling laten weten dat het project door zou moeten gaan. Daar is aan gewerkt!

De stand van zaken is momenteel is dat er een groep jonge boeren en boerin bezig zijn als interim-bestuur (Initiatiefgroep) om deze transitie voor te bereiden. Uiteraard is en blijft de huidige stuurgroep de lead houden tot eind 2019, zodat het project succesvol word afgerond en het interim-bestuur een flitsende start kan maken zonder dat u daar iets van merkt.
Ook als landbouw zitten wij in een transitie naar productie-gedreven landbouw naar een of andere vorm van kringlooplandbouw. En als je de nieuwe visie van minister Schouten leest, dan zijn wij als VKA al bezig met de invulling daarvan. Mest optimaal inzetten, goed bodemgebruik, weinig tot geen verliezen naar grond of oppervlaktewater, en daarbij hebt u uw carbon footprint ook nog eventjes verminderd met 20%. Cijfers die er niet om liegen, zowel landelijk als Europees bekend zijn en waar u trots op kunt zijn.

Kansen pakken
2019 wordt een uitdagend jaar. Nieuwe projecten als biodiversiteit, de mogelijkheid dat de Achterhoek-Liemers een pilotgebied wordt voor regionale EU gelden, inzet van de blockchain techniek voor borging van de KringloopWijzer, een themagerichte invulling voor een deel van de studiegroepen en uitbreiding van de kunstmestvrije Achterhoek naar meer VKA-gebruikers.
Al uw inzet is niet onopgemerkt gebleven in Den Haag, en dat betekent dat minister Schouten op woensdagmiddag 6 maart 2019 te gast is in de Radstake om met u in discussie te gaan. Graag zie ik u dan!

Tot slot wens ik u prettige feestdagen en een gezond en groeizaam 2019.

Henk Jolink, voorzitter Vruchtbare kringloop Achterhoek-Liemers