Toon Hulshof en Henk Jolink zijn eind mei in Barcelona om deel te nemen aan een EIP-AGRI Workshop Water. Dit is een conferentie voor het Deltaplan Agrarisch Water. Hier praten zij met ondernemers en parlementariërs praten over de Europese plattelandsontwikkeling en de ontwikkeling van projecten op agrarisch gebied.

VK is een voorbeeld van hoe verschillende erfbetreders (bijv. voerleveranciers, banken, waterschappen, provincies) samenwerken in één project. Dit zorgt voor een unieke kennisdeling, waarmee agrariërs hun bedrijfsvoering verder kunnen ontwikkelen.  Daarom is dit een interessant project om te presenteren op de conferentie. Toon:  “A lot of dairy farmers, experts and partners are involved in a project to learn about fertile circularity. The idea is ‘less is more’. With less input of nutrients we get more output. And we can see that our water quality improves.”