Voor de agrarische sector betekent mineralenbenutting werken aan  de optimalisatie van bemesting, teelt en bodemvruchtbaarheid. Samen met loonwerkers wordt nu al gekeken naar optimalisatie. Komende jaren willen we dit uitbreiden. Vanaf de start van het project zijn er metingen gedaan naar mineralenbenutting aan de hand van N-mineraal meting en de KringloopWijzer.

Contactpersoon
Michaela van Leeuwen
E: mavleeuwen@projectenltonoord.nl
T: 06 5125 9725

Praktijkverhaal Arnold van Schriek (alleen in klein foramat gebruiken)