Theorie en Praktijk

/Theorie en Praktijk
Theorie en Praktijk2018-02-27T17:30:00+00:00

Sinds de start van het project in 2013 is veel kennis en ervaring opgedaan in het verbeteren van mineralenefficiëntie. Analyses van KringloopWijzers zijn gemaakt, metingen van N mineraal zijn uitgevoerd, resultaten van bodemconditiescores zijn uitgewerkt. Dit en meer is de basis om te komen tot een onderverdeling in de hoofdstukken Kringloopmanagement, Mineralenbenutting, Bodemvruchtbaarheid en Waterkwaliteit.