Met dank aan het project Bodemvoucher kon melkveehouder Andre Banning uit Mariënvelde een bodemscan uit laten voeren op zijn grasperceel. De zogeheten Veris bodemScanner van Vantage Agrometius geeft uitgebreide inzichten in de bodem.

Tien hectare gras, vlak achter de woonboerderij, is door melkveehouder en Vruchtbare Kringloop Achterhoek-boer Andre Banning uitgekozen voor de scan. Hij is benieuwd wat de Veris Scan van Agrometius hem voor kennis zal opleveren. “Sommige plekken op dit perceel groeit minder goed. Ik vraag mij af hoe dit komt.” Nieuwsgierig is Banning ook of de scan uitgevoerd door loonbedrijf Almen Harfsen hem ook praktische adviezen zal opleveren.

Ton Wilgers van Vantage Agrometius garandeert van wel. “De Veris Scan meet datgene wat de boer moet weten om zijn bodem te verbeteren. Denk aan de pH-waarde, het organische stofgehalte, en de bodemtextuur.” De scan maakt de verschillen in bodemsamenstelling in  één oogopslag zichtbaar en verklaart waarschijnlijk de variatie in groei die boer Banning boven de bodem ziet. Wilgers: “Met de taakkaarten die we naar aanleiding van de scan maken kan de boer met zijn loonwerker aan de slag.”

Bekijk hiernaast een filmpje over de Veris Scan gemaakt door Nieuwe Oogst tv (vanaf minuut 4.01).

Veris bodemscanner

De Veris bodemscanner verricht met één werkgang vijf metingen. Ten eerste neemt de scanner om de 20 meter een hap grond. De hap grond wordt geanalyseerd door de pH-sensor. Een NIR(Nabij Infra Rood)-sensor meet elke seconde het organische stofgehalte in de grond. Drie schijven aan weerzijden van de machine meten de geleidbaarheid en textuur van de grond in de bouwvoor en tot 90 cm diepte. Ook rolt er uit de scan een hoogtekaart. Bodemadviseur Gerard Meuffels van M-ARC brengt een advies uit op basis van de scanresultaten.

Plaatsspecifiek land bewerken

Door steeds meer nieuwe toepassingen wordt precisielandbouw zoals de Veris bodemscan steeds meer gemeengoed. Agrariërs hoeven niet meer te gokken naar wat zich in de bodem afspeelt, maar kunnen dat zien door scans als die van de Veris bodemscan. Met die kennis kan de boer zijn bodemgezondheid op peil houden of verbeteren.

Op de zandgronden zoals die in de Achterhoek is bijvoorbeeld de pH-waarde van groot belang vanwege het goed opnemen van nutriënten, weet Wilgers. Vaak wordt nu nog standaard bekalking uitgevoerd. “Met als risico dat je te veel of te weinig kalk strooit. Beide is niet optimaal.” Met een plaatsspecifieke bekalking naar aanleiding van een scan bespaart de boer op kosten en verbetert hij zijn bodem. Het advies blijft 5 jaar na de scan geldig. “Daarna is de bodem weer zo veranderd dat een nieuwe scan aanbevolen is.”

Bodemvoucher

In het project Bodemvoucher ontwikkelen agrariërs kennis over de bodem op hun eigen bedrijf. Deelnemers maken een keuze uit diverse bodemproducten zoals een bodemscan of een bedrijfsbodemplan. De kennis die ze opdoen delen ze met andere agrariërs.