Noteer de datum vast in uw agenda: op 20 juni wordt Melkers van Morgen weer georganiseerd op de Marke. Melkers van Morgen zit bovenop de actualiteit en vertaalt innovaties en nieuwe inzichten direct door naar praktische waarde voor het boerenbedrijf. Vruchtbare Kringloop Achterhoek zal ook op deze dag aanwezig zijn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

U mag een boeiend en gevarieerd programma verwachten met tal van interactieve workshops en velddemonstraties. De thema’s die aan de orde komen zijn bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruwvoer en krachtvoer, GLB biodiversiteit en precisielandbouw. Hiernaast hebt u de mogelijkheid om tijdens Melkers van Morgen uw gewasbeschermingslicentie (module Teelt) te verlengen.

Programma
U kunt kiezen uit twee rondes; de ochtendronde start om 09.30 uur en de middagronde om 13.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. De locatie is De Marke (Roessinkweg 2, Hengelo, Gelderland).

Verdere informatie over de dag en over de aanmelding voor verlenging van de gewasbeschermingslicentie volgt nog.

Wij zien u graag op 20 juni!