SABE-regeling

Verduurzaming

Het ministerie van LNV wil dat de landbouw verduurzaamt. Om dat te stimuleren stelt LNV geld beschikbaar voor kennisoverdracht op het boerenerf. De regeling heet Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie. Klik hier voor meer informatie over de SABE-regeling.  

Aangezien de VKA in haar missie heeft staan dat we kennis verspreiden, ervaringen delen en samen in beweging komen voor een bestaansrecht in de landbouw, hebben we onderzocht wat we met deze regeling kunnen voor onze leden. Tevens zijn we in gesprek gegaan met LNV om te pleiten voor collectieve inzet van de kennisvoucher bij het programma van de VKA om zodoende de financiële waarde op het boerenerf terecht te laten komen. Dit zijn de uitkomsten: 

Kennisvouchers 

  • Wil je de kennis inkopen bij een adviseur vraag dan zelf op de site van RVO een voucher aan.  
  • Boeren kunnen niet met individuele kennisvouchers het lidmaatschap van de vereniging VKA bekostigen. De aanvrager van een kennisvoucher moet aangeven bij welke erkende, BAS-geregisteerde adviseur hij/zij deze besteed. De VKA kan niet als bedrijfsadviseur worden aangemerkt. 
  • Het is niet mogelijk het voucherbedrag te verdelen over meerdere adviseurs. De VKA maakt gebruik van meerdere studiegroepbegeleiders die niet allen erkend zijn als “kringloopadviseur” volgens het BAS-register. Onmogelijk dus voor VKA om hier handen en voeten aan te geven.   
  • De eerste openstelling “aanvraag individuele kennisvouchers” op 30 november bevat slechts 2000 kennisvouchers en zal hoogstwaarschijnlijk overschreven worden. Toekenning geschiedt vervolgens door loting. Dit betekend dat indien VKA voor een lid middels een machtiging een kennisvoucher aanvraagt, dit geen garantie op toekenning geeft, maar wel een administratieve last en kans op teleurstelling. VKA gaat dus ook niet als gemachtigde kennisvouchers aanvragen voor leden.  

Projectsubsidies

VKA gaat zich focussen op het indienen van een project binnen de SABE-regeling. Op basis van een goed projectplan kan er subsidie worden verstrekt, die breed kan worden ingezet. Activiteiten binnen het huidige programma van VKA lijken subsidiabel. Daarmee proberen we financiële ondersteuning voor de vereniging binnen te halen.  

Het huidige programma van de VKA biedt u jaarrond inspiratie en kennis. Gegarandeerd met uw eigen studiegroep en met uw eigen data. De themabijeenkomsten zijn inmiddels begonnen en in januari zullen we met nieuwe inspiratiesessies komen. Voldoende reden dus om de weg naar verduurzaming via de VKA te blijven volgen.  

Bekijk hieronder de webinar: