Resultaten

/Resultaten
Resultaten2018-11-13T14:58:20+00:00

VKA vervolgDe resultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 285 Achterhoekse melkveehouders en loonwerkers houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het merendeel van de deelnemende melkveebedrijven voldoet aan de ‘uitspoelingsnorm’ voor stikstof en toont negatieve fosfaatoverschotten.

Onderstaand vindt u alle informatie over de resultaten van vijf jaar VKA:

Handboek Studiegroep begeleiders

VKA en Grondgebondenheid: Brochure 2018

VKA en Grondgebondenheid: Presentatie Gerjan Hilhorst

VKA-resultatenboekje 2017

Rapportage KLW 2013-2016

Rapport N_min maïspercelen