VKA vervolgDe resultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 285 Achterhoekse melkveehouders en loonwerkers houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het merendeel van de deelnemende melkveebedrijven voldoet aan de ‘uitspoelingsnorm’ voor stikstof en toont negatieve fosfaatoverschotten.

Onderstaand vindt u alle informatie over de resultaten van vijf jaar VKA:

Magazine Zes jaar VKA: De resultaten

Bijeenkomst Kringlooplandbouw doe je samen januari 2020

Resultaten Kringloopwijzer 2013 t/m 2018

Informatieposters Melkers van Morgen 2019

Nieuwsbrief VKA 2019

Brochure kennisgroep Melk & Klimaat

Handboek Studiegroep begeleiders

Resultaten KringloopWijzer

2013 t/m 2017

VKA en Grondgebondenheid: Brochure 2018

VKA en Grondgebondenheid: Presentatie Gerjan Hilhorst

VKA-resultatenboekje 2017

Rapportage KLW 2013-2016

Rapport N_min maïspercelen