Resultaten

/Resultaten
Resultaten2018-08-09T10:04:03+00:00

VKA vervolgDe resultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 285 Achterhoekse melkveehouders houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het merendeel van de deelnemers voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Van fosfaatverliezen is op de meeste bedrijven al helemaal geen sprake meer, de fosfaatoverschotten zijn negatief. 

Onderstaand vindt u alle informatie over de resultaten van vier jaar VKA:

VKA-resultatenboekje 2017

Rapportage KLW 2013-2016

Rapport N_min maïspercelen