U komt toch ook naar de demodag (ruw)voerteelt op 20 juni? Het programma van Melkers van Morgen bestaat uit interactieve workshops en velddemonstraties op proefbedrijf De Marke. Tot en met 17 juni kunt u nog aanmelden!

Programma en aanmelden
De thema’s die aan de orde komen in de workshops zijn dit jaar bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruwvoer en krachtvoer, GLB biodiversiteit en precisielandbouw. U kunt kiezen uit een ochtend- of middagprogramma. Een gratis lunch wordt verzorgd.

Aanmelding voor Melkers van Morgen is verplicht. Meld u aan via het aanmeldformulier.

Spuitlicentie
Tijdens Melkers van Morgen heeft u de mogelijkheid om uw gewasbeschermingslicentie (module Teelt) te verlengen. Dit dient u aan te geven op het aanmeldformulier.