In het ledenmagazine van onze samenwerkingspartner Rabobank stond een heldere infographic over kringlooplandbouw. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek participeert in het project omdat zij het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling, innovatie en verduurzaming in de agrarische sector.

Op 27 augustus bezocht de ledenraad en de commissarissen van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek proefboerderij De Marke in Hengelo. Dit om een beter beeld te krijgen van het project en wat het betekent voor deelnemers. Zwier van der Vegte en Johan Temmink vertelden gepassioneerd over De Marke en de opzet en resultaten van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Hierbij werd ook een bezoek aan de stal, mestvergister en het land gebracht. De middag vloog voorbij en onderstreepte het belang van het project voor de regio en agrarische sector.