De in Hengelo (G) gevestigde proefboerderij De Marke wordt een coöperatie vóór boeren, dóór boeren. Tijdens de open dag op 20 juni is hiervoor het startsein gegeven. De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw.

“Binnen de coöperatie nemen de agrarische ondernemers weer zelf het stuur in handen voor een gezonde toekomst. Zo kunnen zij direct richting geven aan belangwekkend praktijkonderzoek”, stelt woordvoerder Jan Eggink namens De Marke. “Juist nu, in het huidige uitdagende klimaat, hebben we gedegen onderzoek en bruikbare feiten nodig om de juiste koers te bepalen. Op De Marke zetten we de nieuwste kennis en technologie om, in innovatieve, praktische toepassingen. Met als doel een toekomstbestendige melkveehouderij, die stevig in de markt staat en gewaardeerd wordt door de samenleving.”

Certificaten
De Marke wil met een bedrag van 2 miljoen euro aan de slag om te vernieuwen, voor onderzoek en praktijkgerichte experimenten. Melkveehouders kunnen lid worden van de coöperatie door eenmalig een certificaat op naam te kopen van minimaal € 5.000,-. Zij worden hiermee mede-eigenaar van Coöperatie De Marke u.a. Als leden bepalen zij samen de onderzoeksonderwerpen en de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Ook organisaties als LTO en bedrijven kunnen lid worden. Elk lid heeft gelijk stemrecht. Er wordt gerekend op een rendement van 2% per jaar op de bedrijfsvoering.

Informatiebijeenkomsten
De komende tijd organiseert De Marke een aantal bijeenkomsten om potentiële leden te informeren over het lidmaatschap en de plannen van de coöperatie. Aanmelding hiervoor kan onder meer via de website www.demarke.eu.

Meer informatie vindt u in de folder  De Marke in boerenhanden.