Op welke manieren ga je erfemissie tegen op het erf? Tijdens de Praktijkmiddag Erfemissie van Vruchtbare Kringloop Achterhoek werden ideeën en oplossingen gedeeld. Tip? Het begint bij een schoon erf, dus vegen, vegen, vegen! 

Wat is erfemissie?
Erfemissie betekent dat hemelwater in contact komt met voer- en mestresten, perssappen en percolaat. Dit stroomt vervolgens af naar het oppervlaktewater, waardoor dat vervuilt. Volgens Rudy Tackenkamp (waterschap Rijn en IJssel) ontstaan problemen met emissie op het erf vaak omdat de stal groeit maar de voer- en mestopslag niet mee groeit.

Sinds januari 2013 geldt het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat iedere ondernemer zoveel mogelijk maatregelen moet treffen om verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en bodemverontreiniging moet voorkomen. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelstelling 0 emissie naar het oppervlaktewater.

De remedie tegen erfemissie: vegen, bezinksloot en hemelwater apart houden
Hoe houd je dan je erf schoon? Vaak wordt het advies gegeven om het erf ‘bezemschoon’ te houden om afspoeling van voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat te voorkomen. Maar wanneer is een erf bezemschoon? En hoe houd je het hemelwater gescheiden van erfwater? En kun je als ondernemer ook iets nuttigs met het hemelwater doen?

Gezamenlijk Fysieke Investering voor veegmachine of boerenstuw aanvragen

Wilt u ook een (elektrische) veegmachine of boerenstuw aanschaffen? Sluit u aan bij de gezamenlijke aanvraag vanuit Vruchtbare Kringloop Achterhoek voor de Pop3 Fysieke Investeringen!

Er is een drempel van een minimaal investeringsbedrag, maar gezamenlijk komen we in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de veegmachine. 40% van de kosten zijn subsidiabel. Lees meer over de subsidie. Belangstelling? Stuur dan vóór 1 juli naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl. We brengen dan de ondernemers in contact voor een gezamenlijke aanvraag.

Hemelwater scheiden
Bovenstaande vragen werden beantwoord door Sjoerd Roelofs van DLV. Hij nam de VKA-groep mee over het erf van Henk Jolink. Op zijn bedrijf spoelt het hemelwater naar een bezinkput of naar de bosrand. Sjoerd adviseerde Henk om via aparte buizen het hemelwater te leiden naar het oppervlaktewater of het hemelwater op te slaan en te benutten voor het bedrijf.

Voerresten
Bij de kuilvoerplaten blijven vaak voerresten achter. Deze zijn het makkelijkste weg te spoelen met een bezem of veegmachine. Vlakke bestrating rondom de kuilvoerplaten bevordert het schoonhouden. Henk past bij de maiskuil een absorberende onderlaag van stro toe, dat voorkomt eventuele afspoeling van nutriënten.

Bezinkput
Het hemelwater op het erf van Henk spoelt af naar een grote bezinkput. De overstroom van de bezinkput gaat naar een bezinksloot. Rudy Tackenkamp (waterschap Rijn en IJssel) vindt dit een mooie manier is om nutriënten te verzamelen en rustig te laten bezinken. Henk baggert de bezinksloot 2 keer per jaar uit. Het bezinksel vermengt hij met maaisel van de slootkanten. Deze ‘compost’ werkt hij jaarlijks onder op het bouwland.

Onkruidvrij
Aan het eind van de Praktijkmiddag discussieerden de aanwezigen over hoe het erf onkruidvrij te houden. Geregeld vegen met de veegmachine put het onkruid uit, maar accepteer ook de aanwezigheid van kruiden op het erf.