Project omschrijving

Vruchtbare Kringloop Achterhoek kijkt terug op een geslaagd ‘Melkers van Morgen’. Het kennisdeelevenement met thema’s als biodiversiteit, bodem en ruwvoerteeltgewassen werd afgelopen donderdag georganiseerd op De Marke in Hengelo. Zwier van der Vegte van De Marke: “Met Melkers van Morgen Dag willen we een bijdrage leveren aan de invulling van kringlooplandbouw”. Klik hier om de posters van de presentaties nogmaals te bekijken.

Tijdens Melkers van Morgen woonden de boeren in totaal 8 workshops en demonstraties bij. Een daarvan was de workshop ‘sensoren in de bodem’. Met sensoren houdt een boer precies in de gaten wanneer het ideale moment is om bijvoorbeeld te beregenen of te bemesten. “Natuurlijk weten jullie wanneer je moet beregenen, dat zie je aan de plant. Maar dan is het eigenlijk al te laat”, vertelt Edwin Haasjes van Projecten LTO Noord. “Een sensor signaleert al vóórdat de plant er echt last van heeft, dat er sprake is van watertekort.”

Melding om te bemesten
Haasjes toonde onder meer een sensor uit Nieuw-Zeeland die de groei van het gras meet. “Praktisch bij de planning van beweiden. We moeten nog even geduld hebben, deze sensor moet nog verder ontwikkeld worden. Maar dit is wel de toekomst! Ik verwacht dat boeren straks een mailtje krijgen met de melding ‘tijd om te bemesten, dit is nodig op het land.”

   

Praktische en nieuwe informatie
“Melkers van Morgen bezoek ik altijd. Je krijgt informatie over zaken die spelen in de melkveesector. Neem bijvoorbeeld die sensortechniek, enorm interessant. Ik verwacht daar veel van”. Aan het woord is Arnold van Schriek uit Netterden. “Ik neem deel aan diverse pilots, ben ook VK-boer en vind het dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. De nieuwe GLB  bijvoorbeeld.”

Collega-melkveehouder Hoefnagel vult aan: “Er speelt veel in onze sector, er zijn nieuwe teelten met nieuwe mogelijkheden, in 2025 moet 65 procent eiwit van eigen land komen. Ik ben ervoor uit Noord-Brabant gekomen om mij goed bij te laten praten.”

Terwijl loonwerker Renée Menkveld verschillende eiwitrijke ruwvoer-een krachtvoerrassen toonde, lichtte WUR-onderzoeker Rob Geerts de boeren in over het GLB beleid na 2021. Geerts: “Biodiversiteit, kruidenrijk grasland is een belangrijk thema, zuivelverwerkers spelen daar nu al op in.” Op kleine demoveldjes toonde Geerts verschillende kruidenrijke grasmengsels. “Kruidenrijk grasland vergt meer management, rode klaver bijvoorbeeld is na drie jaar gewoon weg. Fijn dat ik er nu meer over hoor en leer”, vindt boer Henk uit Beltrum.

   

Gezamenlijk optrekken
De boeren kregen ook kennis over gras, mais, vanggewas, bodem en precisielandbouw. Zwier van der Vegte: “Deze thema’s zijn belangrijk op het melkveebedrijf in het kader van kringlooplandbouw. We willen de boeren niet alleen informatie, maar positieve energie geven. Want gezamenlijk moeten we aan de overheid laten zie hoe succesvolle kringlooplandbouw mogelijk is in Oost-Nederland. En dat begint op het erf, bij de boer!”

Wilt u de informatie uit de presentaties nog eens doorlezen? Klik hier voor de informatieposters die tijdens de presentaties werden gebruikt.