Projecten

Projecten en kennisgroepenOm samen nieuwe kennis op te doen, te delen en van elkaar te leren,
ontwikkelt en participeert de VKA samen met leden en partners in projecten en kennisgroepen.

Projecten

BES-pilot

Twintig VKA-leden doen mee aan de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES)-pilot van het ministerie van LNV. DE BES gaat niet uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen. De BES-pilot loopt door in 2023 en wordt dan ook afgerond.. Met het aflopen van de derogatie heeft het werken aan bedrijfsspecifieke bemesting voor de opdrachtgever een andere betekenis gekregen. Desalniettemin wordt in 2023 gekeken naar een eventueel vervolg. Onderstaande artikelen verschenen over de BES-pilot:

LEES MEER ยป