Nieuws

Nieuws

VKA Journaal 4: waterbeschikbaaarheid

In het vierde VKA Journaal gaan we in gesprek met deskundigen en deelnemers over water en waterbeschikbaarheid. In de studio zijn VKA-deelnemers Alex ten Have uit Harreveld en Arjan Groot Wassink uit Heelweg te gast. Zij gaan in gesprek met presentator René Schepers over hoe ze op hun bedrijf omgaan met water en de bodem.

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 4

De derde uitzending van het VKA Journaal gaat over stikstof en methaan. Hoe kun je dit mondiale vraagstuk vertalen naar concrete handelingen op je bedrijf?

LEES MEER »
Nieuws

Gezocht: nieuwe deelnemers VKA-kennisgroep Melk & Klimaat

In de VKA-kennisgroep Melk & Klimaat zijn vijftien VKA-leden met FrieslandCampina, De Marke en Wageningen University & Research (WUR) aan de slag met maatregelen om broeikasgasemissies op hun bedrijven te reduceren. Voor de verdere voortzetting van de kennisgroep zijn we op zoek naar drie nieuwe leden.

LEES MEER »
Nieuws

Winnaars gratis onderwerken vanggewas of teeltbegeleiding 

VKA-leden konden onlangs meedoen aan de enquête van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) over het onderwerken van vanggewas. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt; bedankt daarvoor! De enquête is inmiddels gesloten. Door het invullen van de enquête maakten deelnemers kans op een leuke prijs die in het teken staat van het chemievrij onderwerken van het vanggewas. De 19 VKA-winnaars zijn inmiddels op de hoogte van hun gewonnen prijs.

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 3

De derde uitzending van het VKA Journaal gaat over stikstof en methaan. Hoe kun je dit mondiale vraagstuk vertalen naar concrete handelingen op je bedrijf?

LEES MEER »
Nieuws

Kijkopdracht VKA Journaal 2

Het tweede VKA Journaal ging live op 2 maart 2022. In dit journaal stonden de vragen ‘wat is natuurinclusief en hoe kun je als ondernemer aan de slag met natuurinclusief boeren?’ centraal. Het sleutelwoord is: doe wat past bij je bedrijf.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Journaal 2: Natuurinclusief

Het tweede VKA Journaal gaat over het thema ‘natuurinclusief’. ‘Wat is voor jou natuurinclusief?’ ‘Past het bij je bedrijf?’ ‘En hoe zit dat dan met een goed verdienmodel?’ Hierover delen VKA-leden Tonny Hoitink uit Ruurlo, Henk Harbers uit Beltrum én expert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut hun visie en zijn we te gast op het bedrijf van René Lubberdink in Barchem waar hij laat zien hoe hij natuurinclusief inpast in zijn bedrijfsvoering.

LEES MEER »