Nieuws

Nieuws

Analyse KringloopWijzers VKA: de stikstofkringloop

In dit tweede artikel van de serie over de analyses van de KringloopWijzers worden de VKA- resultaten rondom de stikstofkringloop gepresenteerd. De VKA beschikt over ruim 250 leden die jaarlijks de KringloopWijzer aanleveren. Na een kwaliteitsselectie beschikt de VKA voor deze analysereeks over een dataset van 220 betrouwbare KringloopWijzers.

LEES MEER »
Nieuws

Vacature: ondernemende manager met hart voor de melkveehouderij

Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) zoekt een ondernemende manager. Je bent een pionier, hebt gevoel voor de boerenpraktijk en bent sterk in het verbinden van partijen om samen méér te bereiken. Jij bent de spil tussen het boerenbestuur en de uitvoering van de vereniging.

LEES MEER »
Nieuws

Laatste kans aanmelden Algemene Ledenvergadering VKA

Over een paar dagen, op maandag 23 mei, staat de ALV van de VKA op de agenda bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Aanmelden kan tot en met 20 mei. Naast een formeel deel van 45 minuten geeft Johan Kampman van De Feestfabriek een boeiende presentatie over het succes van De Feestfabriek, organisator van onder andere de Zwarte Cross. Ook volgt vanuit het bestuur een visie over de VKA in 2030. Meld je hier aan.

LEES MEER »
Nieuws

Evaluatie studiegroep- bijeenkomsten maart 2022

VKA-leden gaven de studiegroepbijeenkomsten van maart gemiddeld een 8. De opkomst was goed tot hoog. Centraal stonden de bedrijfseigen cijfers uit de KringloopWijzer 2021. Eén studiegroep kwam de afgelopen periode nog vaker bij elkaar. Twee deelnemers kozen ervoor hun SABE-voucher in te zetten voor de groep.

LEES MEER »
Nieuws

VKA ontwikkelt met KPI’s door op waardering kringlooplandbouw

Begin dit jaar berichtten we over de gesprekken met 30 boerenleden van de VKA over de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) kringlooplandbouw. We willen kunnen meten wat kringlooplandbouw is om de prestaties van boeren te kunnen waarderen en belonen. Het ministerie van LNV werkt met de praktijk aan een landelijke kernset KPI’s voor kringlooplandbouw. Deze set is in 2021 door VKA in samenwerking met De Marke getoetst. In dit artikel delen we de conclusies tot zover. Dit jaar zal de werking van de KPI’s bij melkveehouders in de praktijk worden getoetst. Daarnaast is er het traject van verdere uitwerking van het ‘eigen’ Markemodel.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik VKA-Inspiratiebijeenkomst door Vee & Gewas

Heeft u de Inspiratiebijeenkomst op 14 april bij ’t Zwaantje gemist of wilt u nog eens terugblikken? Agrio – Vee & Gewas maakte een mooie en inhoudelijke video van de bijeenkomst en ging kort met de vier sprekers in gesprek.
Klik hier voor de video.

LEES MEER »
Nieuws

VKA verwelkomt AgruniekRijnvallei als zilveren partner

De VKA is in de vorm van een zilveren partnerschap een samenwerking aangegaan met coöperatie AgruniekRijnvallei. Beide partijen hebben veel vertrouwen in het elkaar versterken op het gebeid van kennis en ervaring op het gebied van kringlooplandbouw, zoals bemesten en ruwvoerbenutting. Ook zien beide partijen kansen in de uitwisseling van kennis over diverse teelten en de biologische sector.

LEES MEER »
Nieuws

Algemene Ledenvergadering met Johan Kampman van De Feestfabriek

De Algemene Ledenvergadering van de VKA vindt plaats op maandag 23 mei 2022 bij zaal ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. De avond is bestemd voor VKA-leden en bestaat uit twee delen: een officieel gedeelte en een boeiende presentatie van Johan Kampman van De Feestfabriek over het succes van De Feestfabriek, organisator van onder andere de Zwarte Cross. Ook volgt vanuit het bestuur een visie over de VKA in 2030. Meld je hier aan.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-manager Fleur Brinke stapt over naar De Marke

Fleur Brinke (31), manager van de VKA maakt met ingang van augustus de overstap naar Agro-innovatiecentrum De Marke. Sinds augustus 2019 heeft Fleur Brinke de vereniging VKA geleid. In de afgelopen 3 jaar heeft ze invulling gegeven aan de koers en strategie van het bestuur. 

LEES MEER »