Nieuws

Nieuws

Afscheid Fleur Brinke van de VKA

Met ingang van 1 augustus is Fleur Brinke niet meer werkzaam voor de VKA. Ze is  inmiddels aan de slag als manager van Agro-innovatiecentrum De Marke. Lees hier namens het bestuur een dankwoord. 

LEES MEER »
Nieuws

Oproep deelname kennisgroep ‘Chemievrij?!’

Als lerend netwerk zoekt de VKA leden die willen deelnemen in de nieuwe kennisgroep ‘Chemievrij?!’ De groep komt maximaal 3 keer per jaar bijeen. Wil jij je verdiepen in alternatieven voor chemie en hier op je eigen bedrijf mee aan de slag? Dan zoeken we jou!

LEES MEER »
Nieuws

Voorlopige resultaten project ‘Chemievrij?!’

De VKA besteedt samen met boeren, loonwerkers en partners al een aantal jaren aandacht aan alternatieven voor het gebruik van chemie. Met partner Groeikracht werkt de VKA aan praktijkproefvelden. Hier worden onder andere het effect van tijdig onderwerken en het oogsten  van het vanggewas op de mineralisatie gemeten. Benieuwd naar de eerste resultaten? Lees hier meer.  

LEES MEER »
Nieuws

Fotoverslag praktijkdemo op De Marke

Op Agro-innovatoecentrum De Marke vond op 29 juni een praktijkdemonstratie plaats bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt’. Hieronder volgt een fotoverslag van deze middag.

LEES MEER »
Nieuws

Velddag samenwerking akkerbouw en veehouderij

In het kader van de projecten “Pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de experimenteergebieden Kringlooplandbouw” (PAVEx-K) en “Kritische Prestatie Indicatoren’Kringlooplandbouw” (KPI-K) is op woensdag 15 juni een Velddag georganiseerd.

LEES MEER »
Nieuws

Gezocht: proefvelden voor doorzaai-onderzoek grasland

De PPS Ruwvoerproductie en Bodemkwaliteit is op zoek naar twee proefvelden van 70 bij 10 meter voor onderzoek naar doorzaaien in grasland. Het onderzoek is van belang om het perspectief van doorzaaien van grasland op droogtegevoelige zandgronden goed in beeld te krijgen, zodat deze maatregel zo goed mogelijk toegepast kan worden. Gebruik van het proefveld wordt vergoed.

LEES MEER »
Nieuws

BES-pilot motiveert verantwoord mestgebruik

Onlangs bespraken de VKA-deelnemers de resultaten van de BES-pilot in 2020 en 2021. Conclusie is dat de potentie van de BES groot is en dat opschaling naar gebiedsniveau kan bijdragen aan de stikstofopgaves die er liggen.

LEES MEER »
Nieuws

VKA houdt 2e Loeren bij de Boeren op 16 september 2022 

Staat de de tweede editie van de
VKA-Inspiratiedag Loeren bij de Boeren
op 16 september 2022 al in uw agenda?
VKA-relaties, – partners en andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich via deze link aanmelden. Binnenkort volgt meer informatie.  

LEES MEER »