Nieuws

Nieuws

Bezuinigen op kunstmest is niet verstandig

Kunstmest is duur, maar bezuinigen op kunstmestbemesting is niet de goede weg. De meerprijs van kunstmest weegt niet op tegen de prijs van het aankopen van eiwitrijke voeders. Dit advies geeft Sjoerd Roelofs, bemestingsadviseur bij DLV Advies. ‘Boeren zijn afhankelijk van een goede kwaliteit ruwvoer. Bezuinigen op bemestingsniveau is daarom niet verstandig.’

LEES MEER »
Nieuws

VKA-video: op weg naar een vruchtbare toekomst

VKA-video: op weg naar een vruchtbare toekomst


Heeft u de nieuwe VKA-video al gezien over de nieuwe VKA-visie? Als lerend netwerk voor de Achterhoekse landbouw kijken we vooruit en gaan we samen met u een nieuwe fase in, voor een vruchtbare toekomst. We hebben de nieuwe visie uitgewerkt in 4 kringlopen waarover we dit jaar graag samen met u in gesprek gaan. Dit doen we onder andere tijdens de Inspiratiebijeenkomst op donderdag 14 april in De Radstake. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

LEES MEER »
Nieuws

De VKA zoekt versterking!

Ben jij de ondernemende melkveehouder, akkerbouwer, loonwerker of jongvee-opfokker die zich in wil zetten voor praktische invulling van kringlooplandbouw in de Achterhoek en Liemers? Dan zoeken we jou om je aan te sluiten bij het bestuur van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, om samen de vereniging verder uit te bouwen!

LEES MEER »
Nieuws

Wijziging leerprogramma VKA

Mede door de onzekerheden omtrent corona heeft de VKA besloten om de invulling van het VKA-programma te wijzigen. De tweede themabijeenkomst, die in januari of februari plaats zou vinden, vervalt. De VKA komt met een interessant alternatief: het VKA-journaal.

LEES MEER »
Nieuws

Voorlopige resultaten KLIMEA enquête deel 1

Melkveehouders in de Achterhoek krijgen in toenemende mate te maken met gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige droogte en hitte. Daarom wordt in het vierjarige project ‘KLIMEA’ van de VKA en andere partners gewerkt aan het verbeteren van de klimaatbestendigheid van melkveebedrijven in de Achterhoek (kader KLIMEA). Gestart is met een enquête om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van melkveebedrijven voor weersextremen en de mogelijkheden om klimaatbestendiger te worden.

LEES MEER »
Nieuws

Denk aan het tijdig invullen van de KringlooopWijzer!

De KringloopWijzer (KLW) is voor de VKA en voor de deelnemende melkveehouders een belangrijk instrument om van elkaar te leren. In de VKA-studiegroepen worden aan de hand van analyses de KLW-resultaten vergeleken met VKA-gemiddeldes en met resultaten van collega-boeren in de studiegroep. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in hun bedrijfsvoering.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-leden in gesprek over KPI’s kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie Indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De VKA-leden waardeerden het om mee te mogen praten over beleidszaken die de hen persoonlijk aangaan. De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op.

LEES MEER »
Nieuws

Artikelen over Achterhoekse bodemkwaliteit

De VKA stuurde in december een persbericht rond over de resultaten van het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en water- kwaliteit’, waaraan de VKA deelnam. VKA-bestuurslid Stefan te Selle kwam aan het woord in een reportage in Vee & Gewas. Ook diverse andere media schreven over het onderzoek.

LEES MEER »
Nieuws

Groene energie als tweede tak

Het investeren in groene energie als tweede tak kan voor boeren een interessante optie zijn. Voordelen zijn dat zonne- of windenergie zonder grote veranderingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, maar wél op termijn een inkomstenstroom en dus een nieuw verdienmodel opleveren.

LEES MEER »