Nieuws

Nieuws

Resultaten Waterkwaliteit Geborgd

De kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd ontwikkelt werkwijzen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Op 68% van de percelen is de N-bodemoverschotnorm niet overschreden, is één van de conclusies van afgelopen jaar.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-jaarverslag 2020

Met enige trots presenteert de VKA haar jaarverslag 2020. Eerder werd deze in de algemene ledenvergadering van 6 april jl. Het jaar 2020 was voor VKA het eerste jaar waarin ze als vereniging volledig zelfstandig functioneerde. De projectfase ging in januari 2020 over naar een zelfstandige vereniging met 7 boerenbestuurders. besproken.

LEES MEER »
Nieuws

Locaties neerslagstations gezocht

Waterschap Rijn en IJssel wil een nog beter beeld van de neerslagverdeling in het beheergebied krijgen. Daarom wil het waterschap honderd extra neerslagstations plaatsen. Hiervoor zoeken zij geschikte locaties.

LEES MEER »
Nieuws

Adequaat handelen beperkt effect droogte in BES-pilot

De Achterhoek is aangewezen als experimenteer regio voor de ontwikkeling van Kringlooplandbouw. Op 20 (VKA) melkveebedrijven in de Achterhoek en Liemers wordt met de BES (BedrijfsEigen Stikstofnorm) gestreeft naar fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest.

LEES MEER »
Nieuws

Afscheidswoord van vertrekkend bestuurslid Toon Hulshof uit Lievelde

Toon Hulshof heeft tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen als bestuurslid. Toon werkte de afgelopen jaren mee aan de verzelfstandiging van VKA. Hij kijkt voldaan terug en heeft veel vertrouwen in de toekomst van VKA. ‘Er is in de breedste zin van de kringloop in de Achterhoek nog heel veel mogelijk.’

LEES MEER »
Nieuws

Demoveld mechanisch onderwerken vanggewas na mais

Achterhoekse boeren en loonwerkers werken aan het onderwerken van groenbemesters na maisteelt zonder de inzet van chemie. In Laren (Gld) is hiervoor een demoveld aangelegd. De VKA en Innovatiecoöperatie De Marke en de monitoren de effecten.

LEES MEER »
Nieuws

Nieuw project ‘Klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ van start

‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ is de naam van een nieuw PPS-project waaraan de VKA als partner de komende vier jaar actief aan deelneemt en bijdraagt. Het project heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven De Achterhoek.

LEES MEER »
Nieuws

Webinar Het Markemodel: belonen en waarderen van duurzame landbouw

Op maandag 29 maart 2021 presenteerden VALA en VKA tijdens een live webinar Het Markemodel, een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel wil een antwoord zijn op de gebreken van het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw. Het Markemodel in een notendop: regionale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door boeren te waarderen voor bewezen prestaties.

LEES MEER »