Nieuws

Nieuws

Variatie in Eiwit van Eigen Teelt

Tijdens de VKA-studiegroep-bijeenkomsten in oktober behandelen we inspirerende cijfers en aandachtspunten over de thema’s Goed Eiwit van Eigen Land en ammoniak.

LEES MEER »
Nieuws

Wat doet de kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd?

De kennisgroep Waterkwaliteit geborgd is voor het vierde jaar onderdeel van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). De deelnemers ontwikkelen een nitraat-monitoringstool voor boeren om de omgevingsimpact van hun bedrijf op de waterkwaliteit te meten en hun bedrijfsvoering daar op af te stemmen.

LEES MEER »
Nieuws

Leerprogramma VKA

Het leerprogramma voor het seizoen 2020 – 2021 is bekend waarbij als hoofdthema is gekozen voor “Kansen in de Vruchtbare Kringloop”.

LEES MEER »
Nieuws

Webinar KringloopWijzer

Op woensdag 23 september van 13.00 tot 14.00 uur gaan Koos Verloop (WUR), Jaap Gielen (Countus, VLB) en Jos Verstraten (LTO Melkveehouderij) onder leiding van Han Swinkels (ZuivelNL) met elkaar in gesprek.

LEES MEER »
Nieuws

Toon Hulshof op Radio 1

Op donderdag 10 september heeft VKA bestuurder Toon Hulshof uitleg gegeven over kringlooplandbouw in Spraakmakers op Radio 1.

LEES MEER »