Nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief onderwerken vanggewas

Het gebruik van glyfosaat staat, mede onder invloed van de publieke opinie, onder druk. We willen graag dat een verantwoord middelengebruik mogelijk blijft en zoeken

LEES MEER »
Nieuws

Waterschap verlengt samenwerking met VKA

VKA-bestuursleden en melkveehouders Corine Pleiter en Joan Beernink en waterschapsbestuurder Peter Schrijver ondertekenden op 3 maart 2020 de overeenkomst waarmee Waterschap Rijn en IJssel partner

LEES MEER »