Nieuws

Nieuws

VKA Inspiratiemaand! Hoe verdien jij je brood in 2021?

Tijdens de inspiratiemaand ‘Hoe verdien jij jouw brood in 2021?’ houdt de VKA drie webinars in de eerste maand van 2021. Met een nieuw jaar in het verschiet geven we inspiratie en praktische inzichten die toepasbaar zijn op uw bedrijf.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Resultaten KringloopWijzer 2013-2019

De rapportage gaat in op de resultaten van 157 deelnemende bedrijven die vanaf 2013 tot en met 2019 jaarlijks een correct ingevulde KringloopWijzer hebben ingediend. Wat valt na zeven jaar op, wat zijn belangrijke conclusies en waar liggen aandachtspunten? Hieronder worden enkele onderwerpen uit de rapportage kort toegelicht.

LEES MEER »
Nieuws

VKA-project: beloning voor duurzaamheid

In opdracht van ministerie van LNV voert VKA i.s.m. VALA het project “Beloning voor duurzaamheid” uit. Hierin maken we het ontwerp voor een compleet nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw met bijbehorende waardering en beloning, gebaseerd op de wensen van VKA-leden. Meepraten?

LEES MEER »
Nieuws

Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw

Voor het project “Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw” zijn we op bezoek gegaan bij melkveehouder Egbert Harmsen om inzicht te krijgen wat hij op zijn bedrijf doet aan natuurinclusieve landbouw.

LEES MEER »