Nieuws

Nieuws

‘Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek heeft veel potentie’

Meer aandacht voor natuur-inclusief boeren is voor melkveehouders al met weinig kosten en inzet te realiseren, vindt melkveehouder André de Groot uit het Gelderse Laren. ‘Melkveehouders doen van nature al veel om de biodiversiteit te vergroten. Een strook bloemenmengsel of vlinderbloemigen in het weiland inzaaien is eenvoudig, maar levert veel op.’

LEES MEER »
Nieuws

Bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk thema voor veel VKA en veel van haar leden. VKA leden kunnen vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

GLB-pilot Het Markemodel

Dit is een pilot van VKA en VALA in opdracht van het Ministerie van LNV. Het Markemodel is een ingrijpende systeeminnovatie en staat voor: regionale, horizontale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door het belonen van geborgde prestaties van individuele boeren op het gebied van duurzame landbouw.

LEES MEER »
Nieuws

Vragen en antwoorden (Q&A) webinar Het Markemodel

VKA is een lerende netwerkorganisatie. Het faciliteren van het leren en helpen ontwikkelen van de boerenleden is de kerntaak van de vereniging. Jaarlijks wordt een mooi leerprogramma opgesteld welk in september met de Inspiratiedag begint en wordt opgevolgd door studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten.

LEES MEER »
Nieuws

VKA (bestuurs-)leden in de media

VKA en leden laten goed van zich horen! In ieder geval zal het niemand zijn ontgaan dat de VKA de laatste tijd nog wel eens regionaal maar zeker ook landelijk in het nieuws was. We hebben de momenten nog even op een rij gezet.

LEES MEER »
Nieuws

Nieuwe VKA project (ideeën) 2022: Kringlooplandbouw en Waterfootprint

VKA is een lerende netwerkorganisatie. Het faciliteren van het leren en helpen ontwikkelen van de boerenleden is de kerntaak van de vereniging. Jaarlijks wordt een mooi leerprogramma opgesteld welk in september met de Inspiratiedag begint en wordt opgevolgd door studiegroepbijeenkomsten en themabijeenkomsten.

LEES MEER »
Nieuws

Hans Esselink wint VKA-taart

Van alle deelnemers aan de online VKA-pubquiz is Hans Esselink uit Winterswijk-Woold als winnaar uit de bus gekomen. Esselink heeft de welverdiende VKA-slagroomtaart afgelopen week in ontvangst genomen.

LEES MEER »
Nieuws

Versgras-onderzoek

Eurofins Agro is samen met VKA en ForFarmers een onderzoek gestart naar de beïnvloeding van aminozuren in vers gras door middel van bemesting. Vanuit wetgeving maar zeker ook vanuit de veehouders zelf wordt het belang om meer en beter eiwit van eigen land te halen steeds groter. Hierbij gaat het om de hoeveelheid eiwit én de kwaliteit en bruikbaarheid voor de koe.

LEES MEER »