Nieuws

Nieuws

Agrifirm nieuwe zilveren partner van de VKA

Agrifirm is de nieuwe zilveren partner van de VKA. De VKA staat als lerend netwerk open voor verdere ontwikkeling van en voor leden met expertise van bedrijven en organisaties die onafhankelijk bijdragen aan het verbeteren en uitbreiden van kennis.

LEES MEER »
Nieuws

Praktijkstudiedag Koeien Kruiden Kansen: vergroot je kennis over kruidenrijk grasland!

Op 23 februari organiseren VKA, PPS project KLIMEA en ForFarmers een praktijkstudiedag over kruiden in grasland. De studiedag is gericht op melkveehouders in Oost Nederland, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Onderzoekers en melkveehouders zullen op deze dag hun kennis en ervaringen met u delen over teelt- en beheersaspecten van diverse kruiden in grasland, opbrengsten en voederwaarden, en de bredere waarden van kruiden voor bijvoorbeeld biodiversiteit en droogteresistentie. Ook wordt aandacht besteed aan beloningen voor kruidenrijk grasland.

LEES MEER »
Nieuws

Persbericht VKA Inspiratiebijeenkomst

De aanmeldingen voor de Inspiratiebijeenkomst komen al goed op gang! Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dit dan alsnog! dat geldt uiteraard ook voor gezinsleden medewerkers, stagiairs en anders belangstellenden. Je meld je heel eenvoudig aan via deze link! In diverse media verscheen inmiddels al het persbericht over de bijeenkomst waarin meer over de sprekers en over het interessante programma van de te lezen is. 

LEES MEER »
Nieuws

Denk aan het tijdig invullen van de KringloopWijzer!

De KringloopWijzer (KLW) is voor de VKA en voor de deelnemende melkveehouders een belangrijk instrument om van elkaar te leren. In de VKA-studiegroepen worden aan de hand van analyses de KLW-resultaten vergeleken met VKA-gemiddeldes en met resultaten van collega-boeren in de studiegroep. Hierdoor krijgen deelnemers inzicht in hun bedrijfsvoering. Denk je eraan deze tijdig in te vullen?

LEES MEER »
Nieuws

Meepraten over verlagen ammoniakemissie bij mesttoediening

Het programma Bemest op z’n Best beoogt een bijdrage te leveren door met innovaties de ammoniakemissie bij mesttoediening op het land te verlagen. Die bijdrage helpt pas echt als de ontwikkelde innovaties op veel bedrijven op zorgvuldige wijze gebruikt worden. Daarom moeten ze praktisch toepasbaar zijn en aansluiten bij de bedrijfsontwikkeling. Graag willen we met jou praten over hoe je aankijkt tegen het verlichten van de stikstofproblematiek door innovatieve technieken. Op 25 januari 2023 is een bijeenkomst georganiseerd om input te verzamelen.

LEES MEER »
Nieuws

VKA Jaaroverzicht 2022: een terugblik op het jaar

Aan het begin van een nieuw jaar blikken we terug op wat de VKA in 2022 voor leden en partners organiseerde, welke nieuwe projecten en kennisgroepen zijn opgestart en welke resultaten met lopende projecten gerealiseerd zijn. Ook verscheen de VKA in 2022 meerdere keren in de (agrarische) vakpers. Lees je mee met het VKA Jaaroverzicht 2022?

LEES MEER »
Nieuws

Workshop samenwerking akkerbouw-melkvee

In het kader van de kringloopvisie wordt meerwaarde gezien in de samenwerking tussen akkerbouw/tuinbouw- en veehouderijbedrijven. Eind november vond op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) de derde workshop ‘Samenwerking Akkerbouw – Veehouderij’ plaats. 

LEES MEER »