Nieuws

Nieuws

Van meten naar weten: bodemproducten in beeld

Slim bodembeheer houdt de bodem in goede conditie. Maar wat de bodem precies nodig heeft, verschilt per perceel. De deelnemers aan het pilotproject ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ mochten een bodemonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de situatie in een perceel.

LEES MEER »
Nieuws

Meld u aan voor project Natuurinclusieve Landbouw!

Voor agrarische bedrijven in de Achterhoek gaat het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ van start. Met dit project gaan maximaal 70 bedrijven aan de slag met natuurinclusieve landbouw. Het kennisgerichte project bestaat uit drie verschillende trajecten

LEES MEER »
Nieuws

Inspiratiebijeenkomsten nieuwe stijl

In juli en augustus worden er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd in de vorm van een veldtocht op De Marke. Deze veldtochten vervangen de grote inspiratiebijeenkomst in de Radstake aangezien het onduidelijk is of die in verband met corona door zou kunnen gaan.

LEES MEER »
Nieuws

Winnen: VersgrasCheck

VKA en Eurofins Agro zijn een gouden partnerschap aangegaan. In het kader van deze nieuwe samenwerking biedt Eurofins Agro eenmalig voor twee melkveehouders een set

LEES MEER »