Nieuws

Nieuws

Aanleg ondergrondse druppelirrigatie voor proefveld met vijf gras- en graskruidenmengsels

Klimaatverandering heeft vooral voor de zandgronden consequenties voor de gewasteelt. Juist op deze gronden hebben de gewassen behoefte aan neerslag en beregening, want het vochthoudend vermogen is beperkt en de capillaire opstijging van water vanuit diepere bodemlagen is minimaal. In het vierjarige PPS project ‘op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ (KLIMEA) wordt onderzocht hoe de melkveehouderij op de zandgrond in de Achterhoek zich kan aanpassen aan de klimaatverandering.

LEES MEER »
Nieuws

Gezamenlijke reactie VKA, De Marke en Groeikracht BV op nitraatplan

Koppel het gebruik van dierlijke mest aan de generieke fosfaatgebruiksnormen voor álle landbouwgronden en creëer zo een gemakkelijk te handhaven en goed te verantwoorden beleid. Dit is de kern van de gezamenlijke zienswijze van de VKA, agro-innovatiecentrum De Marke en Groeikracht op het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

LEES MEER »
Nieuws

Even voorstellen: Anne Groot Zevert

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Anne Groot Zevert, 35 lentes jong en ik woon samen met Edwin en onze twee dochters, Ize en Fleur, in ons geboortedorp Beltrum.

LEES MEER »
Nieuws

Kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd

Kunnen we een werkwijze ontwikkelen voor uitspoelingsgevoelige percelen en een monitoringssytematiek, waarmee we nitraat in het grondwater kunnen sturen en monitoren? Dat zijn de onderzoeksvragen in de kennisgroep Waterkwaliteit geborgd. Van belang is het goed registreren en meten van de bemesting en opbrengst van zowel gras- als maispercelen.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-Kringloopwijzers 2017-2020:

In de komende Praktijkflitsen gaan we nader in op de analyse van 274 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2020. We delen de analyse op in vijf delen. In dit eerste deel gaan we in op algemene bedrijfsontwikkeling van de bedrijven in deze periode. Wat kunnen we concluderen uit de Kringloopwijzerdata?

LEES MEER »