Nieuws

Nieuws

Boerencoöperatie neemt De Marke toch niet over: WUR en coöperatie onderzoeken andere vorm van samenwerking

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om De Marke over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek.

LEES MEER »
Nieuws

André de Groot gaat voor zero kunstmest

De Achterhoek is aangewezen als experimenteerregio voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Eén van de uitdagingen in kringlooplandbouw is het verder sluiten van kringlopen. Het verminderen van het gebruik van kunstmest en het verantwoord gebruik van meer dierlijke mest of producten gemaakt uit dierlijke mest passen in deze doelstelling. BES- en VKA-deelnemer André de Groot uit Laren ging daar afgelopen seizoen mee aan de slag.

LEES MEER »
Nieuws

VKA in gesprek met Tweede Kamerleden over kringlooplandbouw

Tijdens een eind november gehouden digitaal werkbezoek van Tweede Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) deed de Achterhoekse kringlooplandbouwsector een dringende oproep om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Achterhoek als experimenteerregio voor (natuurinclusieve) kringlooplandbouw. De VKA gaf een presentatie en ging met de politici in gesprek.

LEES MEER »
Nieuws

Terugblik-video Inspiratiedag bij VKA-lid Hendrik Wesselink

VKA-lid Hendrik Wesselink uit Zelhem was tijdens de VKA-Inspirateidag in september gastbedrijf rondom het thema ‘alternatieve voedergewassen.’ Wesselink vertelt over de teelt van eigen krachtvoer met eigen mechanisatie. VKA-secretatis Maarten Harmsen geeft zijn visie op het ondernemersverhaal van Wesselink. Klik hier voor de video.

LEES MEER »
Nieuws

Achterhoekse bodemkwaliteit is goed op orde, beschikbare fosfaat daalt

Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn tot dit moment goed op orde. De bodem in de Achterhoek is dus voor een heel groot deel goed. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatiespecifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-KringloopWijzers: ammoniak en broeikasgassen

In dit artikel bespreken we de KringloopWijzer-resultaten van VKA-leden voor ammoniak- en broeikasgasemissies. In de komende VKA-themabijeenkomsten is ook aandacht voor dit onderwerp. Welke ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren en aan welke knoppen kunnen melkveehouders draaien?

LEES MEER »