Nieuws

Nieuws

VKA in de media

De VKA verschijnt met regelmaat in de (agrarische) pers. Zo werden aan de VKA-Inspiratiebijeenkomst en het Markemodel meerdere artikelen gewijd. Lees verder voor een overzicht van een aantal van deze artikelen.

LEES MEER »
Nieuws

Aanbod project: Bodemmaatregelen Winterswijk

Vanuit het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw (NIL) van de provincie Gelderland heeft de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL) financiële middelen om praktisch aan de slag te gaan met proeven en praktijkmaatregelen die te maken hebben met de bodem. WCL wil bestaande groepen agrariërs in de gemeenten Winterswijk, Oost-Gelre en Aalten. de mogelijkheid bieden om een praktijkonderdeel toe te voegen aan hun bijeenkomsten. Ook VKA-leden- en studiegroepen kunnen zich hiervoor aanmelden.Aanmelden als individu kan ook, er wordt dan zelf een groep samengesteld.

LEES MEER »
Nieuws

Werkbezoek LNV aan de Achterhoek en Twente

Aleid Diepeveen en Michel Berkelmans waren dagvoorzitters en tevens de vertegenwoordigers van de experimenteergebieden Achterhoek en Twente tijdens het LNV-werkbezoek op 3 februari. Op De Marke hebben beiden die dag van beide gebieden de agenda’s gepresenteerd.

LEES MEER »
Nieuws

VKA blikt terug op drukbezochte en geslaagde Inspiratiebijeenkomst

De toekomst van de landbouw in de Achterhoek stond centraal tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) op 9 februari in De Radstake. De belangstelling voor de bijeenkomst was groot: ruim 280 geïnteresseerden waren aanwezig. Termen als samenwerking, innovatie en vakmanschap werden genoemd als kracht van de landbouw in de Achterhoek. Klik hier voor een video van de avond.

LEES MEER »
Nieuws

Praktijkstudiedag Koeien, Kruiden, Kansen op 23 februari: meld je aan!

De vraag naar graskruidenmengsels groeit sterk. Kruidenrijk grasland biedt kansen om beter bestand te zijn tegen droogte, zorgt voor meer biodiversiteit, kan kosten besparen en kan mogelijk ook nitraatuitspoe-ling en broeikasgasemissies verla-gen. De kennis over kruidenrijk grasland neemt sterk toe, maar er zijn ook nog veel vragen over teelt- en beheersaspecten en voor- en nadelen. Op 23 februari organiseren VKA, project KLIMEA en ForFarmers een praktijkstudiedag over kruidenrijk grasland. Meld je aan.

LEES MEER »