LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens en Rabobank werken samen in Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). In het najaar van 2013 is het project gestart. Aan de hand van onder andere KringloopWijzer en bodemconditiescore werken veehouders aan efficiënte benutting van mineralen en het reduceren van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat) in de agrarische sector in de Achterhoek en Liemers. In studie- en veldbijeenkomsten worden ervaringen en kennis gedeeld. Op de individuele bedrijven gebruiken de veehouders de kennis om de eigen mineralenefficiëntie te verbeteren. Ook mestverwerkers, loonwerkers, varkenshouders en akkerbouwers zijn betrokken bij het project.

VKA wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid. Hoofddoel van het project is de regio Achterhoek en Liemers te positioneren als duurzame regio die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Aan het project werken 285 melkveehouders mee, zowel leden als niet leden van de betrokken partijen.

Lees ook meer over:
Doelstelling en aanleiding
Opzet project
Resultaten
Projectpartners