Over VKA

Hier gaan we aan werken!

VKA staat niet stil. Het is een jonge club met ambitie. Maar waar wil deze boerenvereniging aan gaan werken? Wat is haar visie? Onderstaande tabel geeft dat in een oogopslag weer.

Waar werken we aan? (wat wil de boer?)

1. bedrijf

Continuïteit

 • Inkomen
 • Autonomie
 • Plezier
 • Vooruitgang

2. milieu

Ruimte

 • Water
 • Bodem
 • Klimaat
 • Natuur

3. beleid

Invloed

 • Bouwstenen
 • Toetsen
 • Borgen

4. burger

Waardering

 • Verbonden
 • Transparant
 • Trots

1 Het bedrijf

Dit is het eerste en belangrijkste terrein. Hier hebben we de afgelopen jaren het hardst aan gewerkt. Als boer wil je plezier in je werk, een goed inkomen, autonomie en vooruitgang. Je wil continuïteit van je onderneming.

2 Het milieu

Dit is het tweede terrein waar VKA al veel werk heeft verzet. Hier gaat het om alles wat met de omgeving van het bedrijf te maken heeft. Hier liggen de uitdagingen voor waterkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, landschap etc. Ofwel het dynamische veld van maatschappelijke eisen. In dit veld willen we bewijzen dat we de ruimte verdienen om te ondernemen. De license to produce.

3 Het beleid

Op dit terrein heeft VKA de eerste stappen gezet. VKA adviseerde LTO, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Provincie Gelderland. VKA is aanspreekpunt voor LNV als Innovatieregio en kreeg van datzelfde ministerie de opdracht om een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw te verkennen. Vanuit de praktijk dragen we bouwstenen aan voor nieuw beleid. Ook willen we nieuwe beleidsvoornemens toetsen in de praktijk. Wat werkt wel en wat werkt niet? De dataverzameling is van belang bij het borgen van beleid. De ambitie is om vanuit de praktijk invloed te hebben op het beleid dat voor de sector wordt ontwikkeld.

4 De burger

Dit is het veld waarop VKA nog het minst heeft gepresteerd. Daar moet we de komende jaren verandering in brengen. We gaan actief de verbinding zoeken met de burgers om ons heen. We gaan laten zien wat we doen en luisteren naar de mensen om ons heen. ‘De boer dat is de keerl’, daar kan elke Achterhoeker zich mee verbonden voelen en trots op zijn. Het streven is, heel actueel, waardering.

Wilt u kennis ontwikkelen en delen op het gebied van een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving?

Meld u dan nu aan!
Aanmelden