VKA organiseerde begin november een excursie Nieuw Nederlands Weiden bij VKA-deelnemer André de Groot in Laren. Met veel enthousiasme vertelde André over zijn bedrijf, het weidesysteem, de uitdagingen en de voordelen van het nieuwe systeem dat hij toepast. 20 melkveehouders waren aanwezig, waaronder zowel weiders als niet-weiders. Voor geïnteresseerde deelnemers start in 2019 een themagroep Weiden, waarvoor u zich nu kunt aanmelden.

Het nieuw Nederlands weiden houdt in dat eenmalig de percelen goed verdeeld worden in een maai- en weideplatform. Het weideplatform wordt dan verdeeld in zoveel mogelijk (bij André 6) gelijke percelen. Elke dag gaan de koeien in een nieuw stuk gras en draaien zo in een aantal dagen rond. Belangrijk is om daarbij een graslengte van 8 tot 12 cm aan te houden.

Vers gras versus krachtvoer
André wil zijn koeien zoveel mogelijk buiten laten lopen, zodat hij zo min mogelijk hoeft te voeren aan het voerhek. In het voorjaar weidt hij 24 uur en behoudt 2,6 keer melken bij de robot. Het melken loopt zo door. Zijn kostprijs tijdens het weiden is beduidend lager dan toen zijn koeien – genoodzaakt door de droogte – deze zomer 2 maanden op stal stonden. Momenteel lopen zijn koeien overdag nog steeds buiten. Ze worden nu wel bijgevoerd aan het hek, onder andere met luzerne en voederbieten. De ervaring van André is dat hij door de voederbieten 10% meer droge stof opname heeft. Zodra in het voorjaar weer wordt gestart met 24 uur weiden wordt het voeren van krachtvoer drastisch verminderd. Het doel is om zoveel mogelijk eiwit te halen uit het verse gras en zo min mogelijk uit krachtvoer. “Als melkveehouder moet je soms durven om minder krachtvoer te geven en de voergang leeg te houden gedurende het weiden”, vindt André.

Nieuwe themagroep
Tijdens de bijeenkomst werden veel uiteenlopende vragen beantwoord, van arbeidsvraagstukken, benutting van najaarsgras, weiden met grote afstand naar de stallen etc. Toch bleven er nog een aantal vragen open. Wilt u ook starten met weiden of uw weidegang verbeteren? Bij voldoende aanmeldingen start in 2019 een themagroep Weiden. Meld u aan via email: achterhoek@vruchtbarekringloop.nl onder vermelding van ‘weiden’.