Op 20 juni 2019 wordt de Melkers van Morgen georganiseerd op proefboerderij de Marke in Hengelo. Melkers van Morgen is dé demodag voor (ruw)voerteelt. Het evenement zit bovenop de actualiteit en vertaalt innovaties en nieuwe inzichten direct door naar praktische waarde voor het boerenbedrijf. Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zal ook op deze dag aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd!

U mag een boeiend en gevarieerd programma verwachten met tal van interactieve workshops en velddemonstraties. De thema’s die aan de orde komen zijn dit jaar bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruwvoer en krachtvoer, GLB biodiversiteit en precisielandbouw.

Spuitlicentie
Tijdens Melkers van Morgen heeft u de mogelijkheid om uw gewasbeschermingslicentie (module Teelt) te verlengen.

Programma en aanmelden
U kunt kiezen uit twee rondes; de ochtendronde start om 09.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur. De middagronde start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur met lunch. De locatie is proefboerderij de Marke (Roessinkweg 2, Hengelo, Gelderland).

Aanmelding is verplicht in verband met de mogelijkheid tot verlengen van de spuitlicentie.

Verdere informatie over de dag en over de thema’s volgt nog. Houd hiervoor de berichtgeving op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen in de gaten en onze Praktijkflits.

Wij zien u graag op 20 juni!

2019-07-17T08:54:08+02:00

Terugblik: Melkers van Morgen dag 20 juni

Vruchtbare Kringloop Achterhoek kijkt terug op een geslaagd ‘Melkers van Morgen’. Het kennisdeelevenement met thema’s als biodiversiteit, bodem en ruwvoerteeltgewassen werd afgelopen donderdag georganiseerd op De Marke in Hengelo. Zwier van der Vegte van De Marke: “Met Melkers van Morgen Dag willen we een bijdrage leveren aan de invulling van kringlooplandbouw”. Klik hier om de

2019-06-17T11:59:31+02:00

Sensoren helpen met beslissingen melkveehouderij

Wanneer is het beste moment? Het tijdstip van bemesten, het maaien van de eerste snede, het moment van onderzaaien, wel of niet beregenen en wanneer dan… melkveehouders moeten het hele jaar door belangrijke beslissingen nemen. En iedere keer is de vraag: wanneer is het beste moment? Ontdek tijdens Melkers van Morgen op donderdag 20

2019-06-12T12:11:41+02:00

Biodiversiteit ook financieel aantrekkelijk

WUR-onderzoeker Rob Geerts geeft tijdens Melkers van Morgen op donderdag 20 juni een workshop over natuurinclusieve landbouw. Op het proefveld bij melkveeproefbedrijf De Marke demonstreert hij ook verschillende kruidenrijke grasmengsels. “Melkveehouders wil ik overtuigen van de voordelen van meer biodiversiteit in hun bedrijfsvoering.” Natuurinclusief boeren wordt de nieuwe standaard voor met name melkveebedrijven, verwacht Rob

2019-05-29T07:50:47+02:00

De voordelen van onderzaai

Gerjan Hilhorst verzorgt tijdens Melkers van Morgen op 20 juni de workshop over vanggewas. Sinds dit jaar is het verplicht voor veehouders op zandgronden om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in maïs toe te passen. In dit artikel vertelt Hilhorst over onderzaai. “Met onderzaai is bij de oogst het vanggewas al aanwezig en dat zorgt

2019-05-21T15:35:25+02:00

Melkers van Morgen: demodag voor (ruw)voerteelt

Melkers van Morgen is terug van weggeweest. Op 20 juni as. wordt de kennisdeel-dag voor melkveehouders weer georganiseerd op de Marke in Hengelo. Zwier van de Vegte legt uit waar het deze dag om draait. “Melkers van Morgen is dé demodag voor (ruw)voerteelt en daagt ondernemers uit om na te denken over hun toekomstige bedrijfsvoering.”