Lerend netwerk

“Wie stopt met leren, stopt met goed zijn”

De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is een lerend netwerk van en voor de landbouw in de Achterhoek en Liemers. 

Samen met de leden, experts, partners gaan we als lerend netwerk voor een uitdagend leerprogramma en het ontwikkelen van kennis in projecten. 

‘Deelname aan de bijeenkomsten en studiegroepen van de VKA houden mij scherp en voorkomen bedrijfsblindheid. Door bedrijfseigen cijfers te vergelijken met andere bedrijven in de studieclub blijf ik kritisch en word ik getriggerd om het beter te doen.’

Herbert Meuleman, melkveehouder in Laren

In het kader van de VKA-BES-pilot waaraan ik meedoe liet ik het ruweiwitgehalte in het rantsoen dalen, verdunde ik de drijfmest en paste ik kunstmest vaker en in kleinere porties toe. Hiermee nam de ammoniakemissie niet toe. Het is de kunst om de hoeveelheid mest die ik extra mag toepassen op het juiste moment en goed toe te passen en de opbrengst niet te laten dalen.’

Arnold van Schriek, melkveehouder in Netterden

Werkt u samen met ons aan een vruchtbare toekomst?

U bent van harte welkom bij de VKA!
Aanmelden
*De partners van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers: