Zo veel mogelijk gebruik maken van herwonnen nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Daar draait het vooral om bij het project Kunstmestvrije Achterhoek. Het doet ons deugd u mee te kunnen delen dat er een volgende belangrijke stap is gezet.

De Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum is onlangs opgestart. Dit betekent dat we binnenkort van start kunnen gaan met het uitrijden van de Groene Weide Meststof bij veehouders in de Achterhoek. Zoals u weet is de Groene Weide Meststof afkomstig uit organische mest en mag deze in de Achterhoek als kunstmest worden ingezet. Dankzij deze innovatie wordt er minder gebruik gemaakt van kunstmest van buiten de Achterhoek en is de kringloop meer gesloten.

Veehouders gezocht voor deelname
Groot Zevert Vergisting en ForFarmers zijn er klaar voor om de pilot Kunstmestvrije Achterhoek vanaf 2019 op te schalen. In 2018 deden 10 veehouders mee, met in totaal 60 hectare grasland. Daarvan is de helft met kunstmest bewerkt en de andere helft met Groene Weide Meststof. De resultaten van deze eerste pilot waren positief, zo wijst onderzoek van Wageningen University uit: de eerste drie sneden tonen aan dat de opbrengsten van percelen bemest met de Groene Weide Meststof gelijkwaardig zijn aan de opbrengsten van de percelen bemest met kunstmest. Tijd dus om de pilot uit te breiden. Voor dit jaar streven we naar circa 50 deelnemende boeren.

Bent u geïnteresseerd?
Bezoek dan de informatiebijeenkomst op donderdag 17 januari.
Locatie Café-restaurant Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo. Aanvang 13.30 uur.

Deze middag wordt er uitleg gegeven over het project, de organisatie en de mogelijkheden om deel te nemen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.forfarmers.nl/gwm
of bij klantenservice ForFarmers, tel 088 024 8040.

Vriendelijke groeten,
Groot Zevert Vergisting, ForFarmers

Kijk ook op https://kunstmestvrijeachterhoek.nl/