Als onderdeel van de agro-innovatieregio Achterhoek overlegt Vruchtbare Kringloop Achterhoek medio augustus met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We willen tijdens het overleg een concreet lijstje met wensen, ideeën en plannen op tafel leggen namens de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Wij zijn aan zet!

Stuur via onderstaand formulier uw wensen, ideeën en plannen in op het gebied van kringlooplandbouw in de Achterhoek. Graag voor 1 augustus insturen. Hartelijk dank alvast!