Wat doen Gelderse agrariërs zelf om te werken aan duurzaamheid op hun erf? Op deze vraag gaan Henk en Alfred in op donderdagavond 31 mei. Mis het niet!

Alfred laat zien hoe hij op zijn bedrijf bezig is met waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Hij vertelt hoe VK-deelnemers proactief aan de slag gaan met duurzaamheid op hun bedrijf. Dit staat tegenover het afwachten totdat overheidsverplichtingen bedrijven hierin aan banden leggen. Ook in Spanje presenteren Henk Jolink en Toon Hulshof deze week VK als voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen erfbetreders en boeren tijdens een EIP-AGRI Workshop Water.

Op TV Gelderland leggen Henk en Alfred leggen uit dat er in VK-projecten aan de samenhang van meerdere factoren wordt gewerkt: water, bodemvruchtbaarheid, CO2-emissie, stikstofregulering, bemesting, voer, etc. Als ondernemer moet je met al deze factoren rekening houden om die kringloop gezond te houden. Dat heeft voordelen voor de boer, maar zeker ook voor de consument.

VK in Spanje
Toon Hulshof en Henk Jolink zijn eind mei in Barcelona om deel te nemen aan een EIP-AGRI Workshop Water. Dit is een conferentie voor het Deltaplan Agrarisch Water. Hier praten zij met ondernemers en parlementariërs praten over de Europese plattelandsontwikkeling en de ontwikkeling van projecten op agrarisch gebied. VK is hierin een voorbeeld van hoe verschillende erfbetreders (bijv. voerleveranciers, banken, waterschappen, provincies) samenwerken in één project. Dit zorgt voor een unieke kennisdeling, waarmee agrariërs hun bedrijfsvoering verder kunnen ontwikkelen. Toon: “A lot of dairy farmers, experts and partners are involved in a project to learn about fertile circularity. The idea is ‘less is more’. With less input of nutrients we get more output. And we can see that our water quality improves.”