Gras met klaver bespaart 184 kg N uit kunstmest

//Gras met klaver bespaart 184 kg N uit kunstmest

Gras met klaver bespaart 184 kg N uit kunstmest

img_0637Gras in combinatie met rode- en witte klaver levert ook het tweede jaar een hoge opbrengst en voederwaarde, met een besparing op kunstmest. Deelnemers Arnold en Roy Lageschaar hadden in 2017 met een tweedejaars grasklaver een opbrengst van 14,2 ton droge stof met 59 m3 drijfmest en 36 kg zuivere N per ha, ten opzichte van grasland met een opbrengst van 14,3 ton droge stof met 81 m3 drijfmest en 220 kg zuivere N per ha. Het telen van gras met klaver past met name goed in vruchtwisseling met bouwland.

De familie Lageschaar heeft in het najaar van 2015, na de aardappelteelt, de helft van het perceel ingezaaid met puur gras (links op de foto) en de andere helft met een mengsel van gras met rode- en witte klaver (rechts op de foto) (35 kg BG3 of BG12, 5 kg rode klaver en 3 kg witte klaver per ha). Vanuit de Kennisgroep Bodem van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en de Liemers, zijn de laatste twee jaar van de verschillende sneden de opbrengst en voederwaarde bepaald.

Opbrengst en voederwaarde

De totale opbrengst was in het eerste jaar na inzaai (2016) voor gras- en grasklaver respectievelijk 11,9 en 13,8 ton droge stof per ha. De deelnemers hebben het afgelopen jaar de bemesting op het grasland iets opgevoerd met 40 kg N uit kunstmest en 14 m3 drijfmest. Dit jaar is de productie van gras en grasklaver vergelijkbaar (zie Tabel) maar met een besparing bij grasklaver van 184 kg N uit kunstmest en 22 m3 drijfmest. De voederwaarde van grasklaver scoort iets hoger dan van gras.

Blijvertje

Voor Roy Lageschaar is gras, rode- en witte klaver een blijvertje in het bouwplan. “Wij gaan er mee door. Het past voor ons heel goed in de vruchtwisseling met aardappels en/of snijmais. Juist ook op percelen op afstand, want er hoeft minder mest heen zolang de kalivoorziening maar op peil blijft.”

2018-02-27T17:30:01+00:00