Markemodel: ontwerp regionaal netwerksturingsmodel

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin


Markemodel is een (GLB-)pilot die gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw gebaseerd op waardering en beloning en is ontstaan vanuit de wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Een vervolg via fase 2 is vanaf het najaar 2022 in gang gezet. Hier wordt het sturingsmodel met een groot aantal VKA- en VALA-boerenleden uitgetest in de praktijk in gebieden rond ’t Klooster en Winterswijk.
De activiteiten sluiten ook aan bij de landelijke ontwikkeling van de zogenaamde KPI-k set. Met de boeren wordt gekeken naar de toepasbaarheid van de landelijke indicatoren op kringlooplandbouw. pilot gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw gebaseerd op waardering en beloning, ontstaan vanuit de wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Een vervolg via fase 2 is vanaf  het najaar 2022 in gang gezet.  Hier wordt het sturingsmodel met een groot aantal VKA- en VALA-boerenleden uitgetest in de praktijk.

Bundeling artiklen:
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/?s=chemievrij