GLB-pilot Het Markemodel

Dit is een pilot van VKA en VALA in opdracht van het Ministerie van LNV. Het Markemodel is een ingrijpende systeeminnovatie en staat voor: regionale, horizontale netwerksturing op kwaliteitsdoelen door het belonen van geborgde prestaties van individuele boeren op het gebied van duurzame landbouw.