Om meer vers gras om te zetten in melk werkt VKA-deelnemer André de Groot volgens het concept Nieuw Nederlands Weiden. Wilt u starten met weiden in 2019, of het rendement van uw weiden of stalvoedering optimaliseren? Kom dan aanstaande vrijdag 2 november kijken of dit concept ook iets voor u is.

Locatie: Zutphenseweg 43, Laren.

Programma:
13.00 uur Ontvangst
13.15 uur Rondgang weiden – Toelichting vers gras, bijsturing
16.00 uur Afsluiting

​Graag voor 1 november via email aanmelden.