Hoe kan druppelirrigatie en mineralencontraat bijdragen aan een effectievere groei van mais? Deze vraag stond centraal bij een excursie van de kennisgroep Waterkwaliteit op het groenteteeltbedrijf van Gert Smits in De Heurne. Hier wordt gewerkt met druppelirrigatie. Ook staat op dit bedrijf een proefopstelling van een mestdampinstallatie waarmee mineralenconcentraat verkregen kan worden.

Op het bedrijf van Smits wordt in de aspergeteelt en in de aardbeien druppelirrigatie toegepast. Daarnaast staat er een proefopstelling van een mestindampinstallatie van de firma Strocon uit Aalten. Voor de kennisgroep een kans om te kijken welke voordelen dit kan hebben voor gewasteelt.

Mineralenconcentraat als meststof?
Mineralenconcentraat is een eindproduct dat ontstaat bij de verwerking van dierlijke mest met een mestindampinstallatie. Voordat het als mineralenconcentraat naar de vacuümverdamper gaat, moet de mest eerst gescheiden worden,. Dit gebeurt door een tapse wormpomp. Hierbij blijft ca. 95% van de fosfaat in de dikke fractie. De dunne fractie wordt vervolgens via microfiltratie en omgekeerde osmose bewerkt tot mineralenconcentraat. Het restproduct is water dat na goedkeuring geloost kan worden op het oppervlaktewater. Het kan ook gebruikt worden als beregeningswater.

Het mineralenconcentraat gaat vervolgens naar de vacuümverdamper. Hier wordt de concentratie verder verhoogd. De vervolgvraag is in hoeverre dit concentraat toepasbaar is als meststof. Belangrijk hierbij is wat de wensen en vragen zijn van de veehouders. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillende gehaltes? Is er een mogelijkheid om de gehaltes te sturen? In hoeverre is de dunne fractie al eerder te gebruiken, bijvoorbeeld na de microfiltratie of na de omgekeerde osmose?

Druppelirrigatie
Vervolgens is de groep een kijkje gaan nemen op het aspergeveld waar de druppelirrigatie ligt. Interessant om te zien is met hoe weinig druk en vochtverlies deze manier van beregening werkt. Met 1 bar aan druk in de leiding kan er 35 mm water/week gegeven worden. Hierbij kan een dieselpomp stationair draaien. De asperges staan op een rijafstand van 2 meter. De effectiviteit hiervan sprak de groep enorm aan.

Is dit dan ook toepasbaar in de maisteelt of in andere teelten? Hier heeft de groep wel vraagtekens. Het saldo van mais is niet erg hoog en de rijafstand is korter. Voor aardappelen zou dit wel toepasbaar zijn. Zou er ook meststof toegediend kunnen worden via de druppelirrigatie? Dit kan zeker. Of dit voor mais aan de orde is, weten ze niet.

                 

Pilot
Een aantal boeren ziet het wel zitten om een pilot te gaan draaien in de mais, waarbij een gedeelte van een perceel via druppelirrigatie beregend wordt. Ze zijn er namelijk allemaal van overtuigd dat voldoende vocht de belangrijkste schakel is voor een goed gewas. Tevens zou het toedienen van mineralenconcentraat via diezelfde irrigatie een optie zijn, om te kijken wat dat doet met de opbrengst en de kwaliteit van het gewas.